Navigácia

 • Slávnostné ukončenie šk.roka

  Posledný deň vyučovania sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Tento deň bol príležitosťou na ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí šíria dobré meno školy, ale aj prezentáciou našich talentov. Títo žiaci si z rúk p.riaditeľky Mgr.Heleny Babušíkovej a p. zástupkýň Mgr.Dariny Lyžičiarovej a Mgr.Aleny Dingovej prevzali diplom a vecnú cenu. Zároveň sme sme sa rozlúčili s odchádzajúcimi deviatakmi. Za mimoriadne a dlhodobé výborné výsledky v reprezentácii školy boli odmenení ako "Naj deviataci" Peter Ruffer a Giulia Caponi. Kultúrny program pripravili p.uč. Liana Vinter a Mgr.Magdaléna Jakubíková. O priebeh slávnostného ukončenia sa postarali zástupcovia Žiackeho parlamentu Sandra Minárová, Jakub Seko a p.uč. Mgr.Mária Lukácsová a Mgr.Monika Budayová. (by MirKos)

  Nezabudnite si pozrieť aj Fotoalbum

 • Rozlúčka deviatakov

  Posledný deň školského vyučovania je zároveň aj dňom, kedy sa lúčime s našimi najstaršími - deviatakmi. Nebolo tomu inak ani teraz. Slávnostné príhovory za žiakov 9.ročníka predniesli Peter Ruffer (9.A) a Giulia Caponi (9.B), ktorí sa v mene svojich spolužiakov poďakovali nielen p.riaditeľke Mgr.Helene Babušíkovej, ale i p. zástupkyniam Mgr.Darine Lyžičiarovej a Mgr.Alene Dingovej, ako i všetkým pedagogickiým a nepedagogickým zamestnancom. Milí deviataci, teda aspoň do konca augusta, prajeme Vám veľa úspechov na stredných školách a určite na Vás nezabudneme!!! (by MirKos)

  Video z tejto rozlúčky si môžete pozrieť na

 • Ocenenie u p.primátora

  Býva pekným zvykom, že každoročne koncom júna sa tí najlepší žiaci stretávajú na pôde Mestského úradu v Nitre, kde sú za mimoriadne výsledky ocenení p.primátorom. Tento rok boli spomedzi našich žiakov p.primátorom mesta Nitra doc. Jozefom Dvončom ocenení Viktor Lukács (6.B) za výborné výsledky vo vedomostných súťažiach a Filip Fleischhacker (7.A) za výborné výsledky v športových súťažiach. Srdečne blahoželáme! (byMaLu)

 • Vychádzka piatakov

  Koniec školského roka je vítanou príležitosťou na vychádzky. Piataci sa tak rozhodli upevniť svoje vedomosti v dopravnej výchove počas návštevy Dopravného ihriska. Zároveň spoznávali krásy mestskej pamiatkovej rezervácie v Nitre a navštívili areál Nitrianskeho hradu. (byZdeSla)

 • 27.6. - Záver školského roka 2017/18 nám prišli spestriť chlapci zo skupiny Hands up crew.

  Skupina HANDS UP CREW je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie prináša nezabudnuteľnú show, ktorá prezentuje množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy. HANDS UP CREW má troch členov: Martin Leco, Peter Herstek a Marko Popovski. A žiaci našej školy mali dnes možnosť vidieť a zažiť ich exhibíciu v plnej paráde :) Čo všetko nám predviedli si pozrite vo fotoalbume...

  Video nájdeš tu: https://zstopolovanr.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=17

 • Legenda o troch veľrybách

  V utorok 26.júna 2018 sa žiaci 5.-7.ročníka zúčastnili zaujímavého výchovného koncertu, ktorý im priniesli žiaci Tralaškoly v Nitre. Spoznávanie tajomstiev hudby v divadelno - hudobnom predstavení "Legenda o troch veľrybách" žiakov zaujala a z koncertu odchádzali plní dojmov. (by MirKos)

 • Geografická vychádzka

  Posledný júnový týždeň sa žiaci 8.A triedy rozhodli spoznávať krásy prírody v pohorí Tríbeč a tak sa vybrali na poznávaciu geografickú vychádzku Zoborskými vrchmi. Ich trasa viedla ku Drážovskému kostolíku, známemu aj zo slovenskej 20-korunovej bankovky. Ako sa im viedlo môžete posúdiť aj sami. A bonusom k nádhernej vychádzke bolo aj stretnutie s pánom primátorom Nitry Jozefom Dvončom. (byZuVo)

 • Účelové cvičenie

  Praktická i teoretická príprava na život zahŕňa aj zdokonaľovanie sa našich žiakov v zdravotnej príprave, dopravnej výchove, riešení mimoriadnych udalostí, civilnej ochrany a pohybe a pobyte v príprode. Ako sa im to darí sa môžete presvedčiť sami...

 • Brno a "naši" legionári

  Vo štvrtok 14.6.2018 sa v Brne vyvrcholil 17.ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o československých légiách". Téma aj medzi dospleými nie veľmi známa, ale zaujímavá a poučná, oslovila aj Viktora Lukácsa (6.B), Jakuba Seka (8.B) a Lukáša Taligu (9.A). Slovensko v tejto náročnej súťaži v kategórii základných škôl zastupovali 4 žiaci, nás teší, že traja z nich boli naši spolužiaci. Otázky z obdobia Veľkej vojny, ale aj povojnového Československa, či vojnovových udalostí 2.svetovej vojny boli obsahom tejto súťaže, kde si zmeralo sily 10 najlepších žiakov Slovenska a Čiech zo základných a stredných škôl. Nás teší, že v kategórii základných škôl na výbornom 4.mieste skončil najmladší účastník tohtoročného finále Viktor Lukács. Zároveň postúpil do tzv.Veľkého finále, kde sa súťažilo bez ohľadu na vek, ktorý súťažiaci má. Viktor bol úspešnejší aj ako mnohí gymnazisti a nás teda teší že sa nezľakol takejto konkurencie a hrdo nás reprezentoval.

  Okrem samotnej súťaže mali možnosť Viktor, Jakuba Lukáš spoznať zaujímavosti Brna, centra Hané. Ako sa im darilo si môžete prezrieť v galérii Brno a "naši" legionári

 • Stretnutie s Veľkou Moravou

  V priestoroch Starého divadla K. Spišáka nás privítal veľkomoravský veľmož  Slavobor ( v podaní PhDr. M.Šišku). Pútavo a názorne nám predstavil sídla, pracovné nástroje, predmety dennej potreby, oblečenie, šperky našich predkov. Každá predstavená vec je presnou kópiou konkrétneho archeologického nálezu z okolia Nitry (Lupka, Martinský vrch, Bojná) a bola vyrobená pomocou starobylých techník. Vďaka  tomu sme potom mohli urobiť to, čo  je v každom múzeu zakázané – všetky predmety sme si mohli chytiť do rúk, vyskúšať, obliecť. A tak zrazu pred nami stála veľkomoravská kňažná s krásnymi šperkami ( opasok, čelenka, záušnice, prívesky...) i plne ozbrojený bojovník v drôtenej košeli, s prilbou na hlave , mečom a štítom v rukách. Z divadla sme sa presunuli na Nitriansky hrad, kde sme si prezreli kazematy, Katedrálu sv.Emerama a Diecézne múzeum. O záujme detí svedčalo množstvo otázok, ktorými nášho sprievodcu zahrnuli. Bol to deň nabitý informáciami(i fyzicky náročný), ale myslím, že sme si ho všetci užili. O akcii sa dozviete aj galérii Stretnutie s Veľkou Moravou (by EdKon).

 • Piataci na výlete

  Vo štvrtok 31.mája 2018 sme sa vydali na výlet.Navštívili sme kaštieľ Sv. Anton, kde sme si pozreli  areál a 13 historických miestností. S históriou kaštieľa nás oboznámila sprievodkyňa a potom sme si prezreli poľovnícku expozíciu rozdelenú a lesný, poľný a lúčny ekosystém. A keďže sa nám chcelo putovať Slovensko aj ďalej, navštívili sme i areál zvolenského hradu. Relax nám poskytla aj Pamiatková zóna vo Zvolene. (by ZdSl)

 • Atletika - Majstrovstvá kraja základných škôl

  7.6.2018 sa v na atletickom štadióne v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá kraja v atletike. Na kraj sa prebojovali majstri okresu vo vrhu guľou Sandra Minárová a Filip Fleischhacker. Sandre sa podarilo vybojovať 4.miesto v osobnom rekorde 9,82 m. Filip taktiež v novom osobnom rekorde 14,03m si vybojoval 1. miesto a zároveň postup na celoštátne kolo , ktore sá koná 20. 6.2018 v Trnave pod zastrešením súťaže Kalokagatia. Obom srdečne gratulujeme!

 • Výlet do TATIER

  6. 6. 2018 trieda IV.A a výber žiakov IV.- IX. ročníka absolvovali výlet do Vysokých Tatier. Navštívili Beliansku jaskyňu a Štrbské pleso. Tento výlet im umožnila spoločnosť Arriva v spolupráci so SSJ  ( Správa slovenských jaskýň) , na základe výhry vo výtvarnej súťaži Autobus budúcnosti (pod vedením p.učiteľky Liany Vinter). Všetci účastníci si výhru s radosťou užili.

 • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

  V stredu 6. 6. 2018 sa v areáli Civilnej ochrany na Levickej ulici v Nitre konala okresná súťaž  Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Každoročne túto súťaž organizuje Územný spolok Červeného kríža v Nitre. Našu školu reprezentovali žiaci VII. A triedy v zložení: Ema Ivičová - kapitánka, Ema Reťkovská, Nina Iliziová, Alžbeta Týrová a Boris Gróf. Súťažné disciplíny tvorili: test - vedomosti o ČK, SČK, darcovstve krvi, praktické poskytovanie prvej pomoci na stanovištiach a kardiopulmonálna resuscitácia – každý člen nesúťažne. Spolu súťažilo 22 družstiev. V kategórii DMZ II.st. sa naši žiaci, spomedzi 18 družstiev, umiestnili na  8. mieste. GRATULUJEME!

 • Úspešná reprezentantka

  Na Gymnáziu Párovská 1 v Nitre v utorok 5.júna 2018 vyhodnotili krajské kolá Matematickej olympiády, Fyzikálnej olympiády a Olympiády v informatike. Ocenili víťazov a úspešných riešiteľov. 

  Jedinou ocenenou z našej školy bola Giulia Caponi z IX. B ako úspešná riešiteľka KK MO vo veľmi silnej konkurencii. 

  Všetci žiaci, študenti a ich učitelia si vypočuli zaujímavú prednášku doc. RNDr. Márie Kmeťovej, PhD. s názvom: Geometria, nekonečno a projektívna geometria.

  Giulii k výbornej reprezentácii srdečne blahohoželáme. (byKatAda)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Škola v prírode - Krahule

  V dňoch 21. - 25. 5. 2018 sa 101 žiakov našej školy 2. až 4. ročníka, zúčastnilo Školy v prírode - Tramptária na Krahuliach. Bolo to päť dní v rozprávkovom kráľovstve, uprostred nádhernej prírody Kremnických vrchov, plných rozprávkových zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

 • Výlet Bojnice

  Žiaci 6.B triedy vo štvrtok 31.mája 2018 absolvovali školský výlet do Bojníc. Absolvovali zážitkový program v Múzeu praveku, jedinom svojho druhu na Slovensku, ako i prehliadku Zoologickej záhrady. 

 • Prehliadka Martinského vrchu

  Bývalé vojenské kasárne na Martinskom vrchu skrývajú za hradbou stromov mnohé tajomstvá. Niektoré z nich 29.mája 2018 objavovali i žiaci 7.A. Prezreli si síce už schátralé, ale stále veľmi pekné budovy z konca 19.storočia.Ich pôvodná krása sa objavovala spod opadávajúcej omietky, ktorá tam bola pridaná v neskoršom období. Budovy slúžili ako ubytovne pre dôstojníkov, vojakov, ako nemocnica, hostinec či kolkáreň. V jednej z nich bol dokonca počas vojenského cvičenia rak.-uhorskej  armády ubytovaný cisár František Jozef I. Na území Martinského vrchu sú však i staršie budovy- aspoň ich pozostatky. A tak sme si mohli prezrieť základy jedného z najstarších kostolov na území Slovenska – Kostola sv. Martina, ktoré boli objavené koncom 60-ych rokov minulého storočia a istý čas boli považované za pozostatky Pribinovho kostola. Všetkých však najviac zaujal archeopark- mohli sme vstúpiť do obydlí starých Slovanov – polozemníc, pozrieť si chlebovú a hrnčiarsku pec.Žiakov na Martinskom  vrchu odborne sprevádzal Dr.Rastislav Lukáč. (byEdiKon)

 • Výlet Bratislava

  Žiaci 8.A triedy a 9.ročníka absolvovali 24.mája 2018 školský výlet do nášho hlavného mesta.Žiaci mali možnosť navštíviť výstavu roka na Bratislavskom hrade pod názvom Česko-Slovenská výstava, ktorá je venovaná 100.výročiu vzniku Československa, Barokové záhrady v rámci areálu Bratislavského hradu. Zároveň absolvovali prehliadku Starého mesta Bratislavy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
  Topoľová 8, 949 01 Nitra
 • 037/6410030-5

Fotogaléria