Navigácia

História školy Školský vzdelávací program Správa o výchovno-vzdel.výsledkoch Školský poriadok, Organizačný poriadok Prieskum EK v školách Rada školy Kolektívna zmluva About the school Organizácia školského roka

O škole

História školy

Významné míľniky v histórii školy:

1975 postavenie novej budovy školy na vtedajšej Poľnej ulici v Nitre

 

šk. rok 1975/76 školu navštevovalo 1 173 žiakov v 38 triedach

 

1977 vznik školského športového strediska v športovej gymnastike

 

šk.rok1979/80 škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu na Topoľovej ulici

 

od r.1983 jazykové triedy s vyučovaním nemeckého jazyka

 

šk.rok1990/91 ako prvá bezbariérová škola na Slovensku prijíma

 

telesne postihnutých žiakov do bežných tried, čím sa začal proces integrácie

zdravotne postihnutých žiakov.

 

šk.rok1993/94 ocenenie nadácie SLONAD za humanitnú pomoc

 

občanom Juhoslávie počas občianskej vojny a v tom istom roku jej bol udelený

titul „Rád rytiera detského srdiečka“ za súdržnosť, ohľaduplnosť a 

šľachetnosť k svojej ťažko chorej spolužiačke.

 

šk.rok1998/1999 začína sa vydávať školský časopis Topoľníček

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria