Navigácia

Navigácia

  Mením moje mestoMením moje mesto

  Viac informácií o grantovej ponuke na http://nitrasmart.sk/ a na MMM_A2_PRESS.pdf

   

  Novinky

  • Riaditeľstvo ZŠ Topoľová 8 v Nitre oznamuje rodičom detí, ktoré sú zapísané do 1. ročníka v šk. r. 2021/22, že v dňoch 11. 5. 2021 - 14. 5. 2021 v čase od 7,30 do 14,00 hod. /12.5.2021 - streda do 16,00 hod./ si môžu prísť prevziať do školy rozhodnutia o prijatí žiaka. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, prípadne lekárske správy, rozhodnutia súdu a pod., ktoré sa týkajú detí.

  • Od štvrtka (29. 4.2021) sa umožňuje vstup žiakov bez testu do škôl a školských zariadení.

   Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. 197/2021 dostupné na https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov. Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy bez testu do škôl a školských zariadení.

   Vyhláška má platnosť od 29. apríla do 28. mája 2021.

   Tlačivo - čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonného zástupcu je k dipozícii tu

  • Riaditeľka Základnej školy, Topoľová 8, Nitra Mgr. Helena Babušíková so súhlasom zriaďovateľa školy a RÚVZ Nitra v rámci karanténneho opatrenia neposkytuje od 26.04.2021 do 7.5.2021 stravovanie žiakom ZŠ a MŠ Topoľová, Nitra.

   Odôvodnenie:

   Z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID19, ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a dezinfekcie vnútorných priestorov školskej kuchyne a podľa § 3 ods. 1 Vyhl. Č. 97/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19/ ďalej len vyhl. Č. 97/2021ú sa všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu sa podľa § 12 ods. 2 písm. f/ zák. č. 355/2007 Z.z. nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

  • Dňa 30.4. 2021 mali žiaci II.A triedy skvelú "online besedu" o poľovníctve s pánom prof. Ing. Branislavom Gálikom, PhD., ktorý pracuje ako vedúci katedry agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre. Sme veľmi radi, že si našiel čas medzi svojimi pracovnými povinnosťami aj na nás, aby nám porozprával o svojej vášni k poľovníctvu. Okrem toho, že je to ocko nášho spolužiaka Tomáška, je aj členom Slovenského poľovníckeho zväzu a pracuje aj ako člen Disciplinárnej komisie SI poľov. zväzu. Deťom pripravil aj prezentáciu, ktorú sme si pozreli ešte pred besedou. V nej hlavne poukázal na históriu lovu zvierat a na význam poľovníctva pre ľudí aj zvieratá v súčasnosti. Každému poslal aj propagačný materiál, plný zaujímavých informácií s krásnymi obrázkami. Deti boli veľmi nadšené pútavým rozprávaním. Ďakujeme a snáď sa ešte stretneme, lebo jedna vyučovacia hodina deťom evidentne nestačila... (MarMin)

  • Riaditeľstvo Základnej školy, Topoľová 8, Nitra oznamuje, že pracovníčka ŠJ má potvrdené ochorenie COVID-19 od 25.4.2021.

   V Nitre, 26.04.2021 Mgr. Helena Babušíková, riaditeľka školy

  • Vážení rodičia, aktualizujeme informácie týkajúce sa organizácie vyučovania od 26.4.2021 žiakov 1.-9.ročníka.

   K dispozícii je aj tlačivo čestné prehlásenie o bezinfekčnosti pre 1.-4.ročník a 5.-9.ročník.

   Zároveň zverejňujeme aj vyhlášku č.187 ÚVZ SR

  • Dňa 22.4. sme oslávili aj v IV.C Deň Zeme. Úlohy s tematikou ochrany prírody a planéty Zem sa objavili aj na hodinách matematiky a slovenského jazyka. Na záver sme vyrobili vlastný model Zeme, ako spomienku na tento pekný deň. (by TatTom)

  • Dňa 22.4. sme si v II.C urobili aktivitu ku Dňu Zeme a rozprávali sme sa o tom, ako môžeme prispieť k ochrane našej planéty. Žiaci si vytvorili plagátiky na rôzne eko-témy. V apríli tiež maľovali jarnú prírodu. (by KatMoj)

  • 22. apríl je veľkým sviatkom našej planéty, a preto sa žiaci 4.B a 1.C triedy rozhodli, že
   tento deň oslávia výnimočne. Nádherné slnečné predpoludnie, šikovní štvrtáci otvorili
   krásnym divadielkom /vlastná tvorba/ Príbeh stromu. Očarení prváci a ich zvedavé
   očká, boli znamením, že predstavenie malo veľký úspech. Po ňom nasledovali súťažné stanovištia, na
   ktorých deti plnili vedomostné a športové úlohy. Bolo treba zachrániť les a to sa im podarilo
   na výbornú. Ich kresby kriedou boli výsledkom ich celodennej práce. Prváci boli šťastní a ich
   krk zdobili nádherné ručne vyrobené medaile. Ich starších spolužiakov hrial pocit šťastia
   a spokojnosti, ktorý z toho dňa vyžaroval. Už sa nevieme dočkať ďalšej pripravovanej akcie... (by JulVar & AndBil)

  • Vážení rodičia, zverejňujeme informácie k nástupu žiakov 8. a 9.ročníka do školy od 19.4.2021. Zároveň Vás upozorňujeme aj potrebu dôkladného preštudovania a odovzdania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

   Riaditeľka ZŠ Topoľová oznamuje zmenu :
   vyhláškou ÚVZ SR č. 175 z 15.apríla 2021 môžu žiaci a pedagogickí zamestnanci v škole nahradiť nosenie respirátorov iným prekrytím horných dýchacích ciest napríklad: rúškom, šatkou, šálom.Táto zmena platí od 19.04.2021.

  • Aj deviataci si spestrili získavanie vedomostí praktickými aktivitami doma. Tajomstvá organickej chémie sa žiakom odhalili prostredníctvom zisťovania vlastností prírodných látok. Ako sa im darilo si môžete prezrieť v albume IX. ročník – POKUSU ZDAR!!!. Tiež chcem pogratulovať žiačke IX.B Štefánii Sovákovej k úspešnému dopracovaniu sa až na okresné kolo chemickej olympiády. (vyLenBol)

  • Aj keď nás toto obdobie poriadne skúšalo, žiaci si to doma užívali praktickými pokusmi. A že im to ide, no posúďte sami!!! Oddeľovacie metódy, dokazovanie zákona zachovania hmotnosti, odstraňovanie vodného kameňa, či príprava domáceho hasiaceho prístroja. SIEDMACI, STE SKVELÍ! Pozrite si fotogalériu VII.ročník zaplavený chémiou doma!. (byLenBol)

  • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude v termíne 12.4. -16.4.2021 vrátane, formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna na stránke školy v čase zápisu elektronická prihláška .

  • Žiaci II.A a IV.B sa zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 7. Spoločne sme prečítali dva príbehy, deti doma vypracovali k textom rôzne zaujímavé úlohy, potom si vybrali postavy z oboch príbehov a nakreslili im spoločné dobrodružstvo. Táto súťaž učí deti čitateľskej gramotnosti a zároveň podnecuje ich kreativitu a vlastnú tvorbu. Traja druháci a traja štvrtáci boli vybraní medzi finalistov o najoriginálnejší obrázok. Podporiť ich môžete aj vy, tým, že im dáte svoj hlas na facebookovej stránke https://www.facebook.com/RaabeSlovensko do 17. 5. 2021. ĎAKUJEME!

  • Druháci sa na Veľkú noc veľmi tešili. Na hodine výtvarnej výchovy si nakreslili jarnú kytičku, vajíčko a vyrobili si veľkonočnú sliepočku. Na hodine čítania sme si prečítali pracovný postup ako vyrobiť obilného veľkonočného ježka. Každý si to doma vyskúšal, do pančuchy vypchatej vatou sme zasadili pšeničné zrnká a denne polievali týždeň pred Veľkou nocou. Niektorí žiaci potom poslali pani učiteľke krásny veľkonočný pozdrav. Pozrite si fotoalbum, ako sa im to podarilo :) (MarMin)

  • Žiaci II.A spoznávajú na hodine prvouky samé zaujímavé veci. Medzi ich veľmi obľúbenú tému patria zvieratká. Každý si vybral to svoje obľúbené a zistil o ňom, čo najviac informácií. Veľmi podrobne sme sa naučili o živote mravcov aj o význame chovu včiel pre samotné ľudstvo. V triede máme dokonca dve včelárske rodiny. Dievčatá nám povedali o živote včielok mnoho zajímavostí a priniesli aj včelárske pomôcky - klobúk a kadidlo. Nechýbali aj všetky včelie produkty - včelí vosk, propolis, peľové zrniečka a samozrejme aj chutný medík. Všetkým veľmi chutil :) (MarMin)

  • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR termín podania prihlášok na štúdium na stredných školách vrátane 8-ročných gymnázií pre školský rok 2021/2022 zákonným zástupcom žiaka riaditeľke ZŠ do 8. apríla 2021.

   Vzhľadom na aktuálnu situáciu upravuje ZŠ spôsob podania prihlášok nasledovne:

   • výchovný poradca na základe vyplneného a elektronicky zaslaného podkladu k prihláške zákonným zástupcom žiaka vytlačí prihlášku na štúdium v SŠ,
   • prosím zákonných zástupcov žiakov, ktorí potrebujú priložiť k prih
  • V 4.B a 1.C triede sa Škaredá streda stala veľmi zaujímavým a tvorivým dňom. Zobudili sme sa do krásneho slnečného dňa. Vzdelávacie a športové aktivity , ktoré na nás čakali na zaujímavých veľkonočných stanovištiach- Vajíčkovo, Korbáčikovo, Košíčkovo, Vedierkovo, Krhličkovo splnili naše očakávania. Škaredá streda sa stala stredou plnou zábavy a šťastia, a tak všetci veríme, že sa naplní povera, kto sa v tento deň usmieva bude sa usmievať po celý rok. (AndBil & JulVar)

  • Žiaci v 6.rocniku spracovali zaujímavé informácie v rámci projektu "Obec, v ktorej žijem". AKo sa im podarilo vystihnúť zaujímavosti, ale i to najpodstatnejšie sa môžete presvedčiť v albume Obec, v ktorej žijem. (bySimLac)

  • Milí rodičia, poprosíme Vás, kto sa ešte nezapojil do Sčítania 2021, urobte tak. Na počte sčítaných obyvateľov závisí výška podielových daní, z ktorých percentá idú napríklad aj na opravy školských budov. Pre zaujímavosť pri súčasnom stave to je cca 1 200 000,- EUR. Do včerajšieho dňa mala Nitra sčítaných len 64%. Termín je síce do 31.3.2021, ale bolo by dobré, aby sa čo najviac ľudí sčítalo, čo najskôr. Preto Vás žiadame o spoluprácu. Nezabudnite https://eso.scitanie.sk/sk je tu pre nás všetkých!!! Ďakujeme.

  Počet návštev: 4536253

  Navigácia

   Novinky

   Kontakt

   • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
   • 037/6410030-5

   Fotogaléria