Navigácia

Navigácia

  Mením moje mesto

  Viac informácií o grantovej ponuke na http://nitrasmart.sk/ a na MMM_A2_PRESS.pdf

   

  Novinky

  • Praktická i teoretická príprava na život zahŕňa aj zdokonaľovanie sa našich žiakov v zdravotnej príprave, dopravnej výchove, riešení mimoriadnych udalostí, civilnej ochrany a pohybe a pobyte v príprode. Ako sa im to darí sa môžete presvedčiť sami...

  • Vo štvrtok 14.6.2018 sa v Brne vyvrcholil 17.ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o československých légiách". Téma aj medzi dospleými nie veľmi známa, ale zaujímavá a poučná, oslovila aj Viktora Lukácsa (6.B), Jakuba Seka (8.B) a Lukáša Taligu (9.A). Slovensko v tejto náročnej súťaži v kategórii základných škôl zastupovali 4 žiaci, nás teší, že traja z nich boli naši spolužiaci. Otázky z obdobia Veľkej vojny, ale aj povojnového Československa, či vojnovových udalostí 2.svetovej vojny boli obsahom tejto súťaže, kde si zmeralo sily 10 najlepších žiakov Slovenska a Čiech zo základných a stredných škôl. Nás teší, že v kategórii základných škôl na výbornom 4.mieste skončil najmladší účastník tohtoročného finále Viktor Lukács. Zároveň postúpil do tzv.Veľkého finále, kde sa súťažilo bez ohľadu na vek, ktorý súťažiaci má. Viktor bol úspešnejší aj ako mnohí gymnazisti a nás teda teší že sa nezľakol takejto konkurencie a hrdo nás reprezentoval.

  • V priestoroch Starého divadla K. Spišáka nás privítal veľkomoravský veľmož Slavobor ( v podaní PhDr. M.Šišku). Pútavo a názorne nám predstavil sídla, pracovné nástroje, predmety dennej potreby, oblečenie, šperky našich predkov. Každá predstavená vec je presnou kópiou konkrétneho archeologického nálezu z okolia Nitry (Lupka, Martinský vrch, Bojná) a bola vyrobená pomocou starobylých techník. Vďaka tomu sme potom mohli urobiť to, čo je v každom múzeu zakázané – všetky predmety sme si mohli chytiť do rúk, vyskúšať, obliecť. A tak zrazu pred nami stála veľkomoravská kňažná s krásnymi šperkami ( opasok, čelenka, záušnice, prívesky...) i plne ozbrojený bojovník v drôtenej košeli, s prilbou na hlave , mečom a štítom v rukách. Z divadla sme sa presunuli na Nitriansky hrad, kde sme si prezreli kazematy, Katedrálu sv.Emerama a Diecézne múzeum. O záujme detí svedčalo množstvo otázok, ktorými nášho sprievodcu zahrnuli. Bol to deň nabitý informáciami(i fyzicky náročný), ale myslím, že sme si ho všetci užili. O akcii sa dozviete aj galérii Stretnutie s Veľkou Moravou (by EdKon).

  • Vo štvrtok 31.mája 2018 sme sa vydali na výlet.Navštívili sme kaštieľ Sv. Anton, kde sme si pozreli areál a 13 historických miestností. S históriou kaštieľa nás oboznámila sprievodkyňa a potom sme si prezreli poľovnícku expozíciu rozdelenú a lesný, poľný a lúčny ekosystém. A keďže sa nám chcelo putovať Slovensko aj ďalej, navštívili sme i areál zvolenského hradu. Relax nám poskytla aj Pamiatková zóna vo Zvolene. (by ZdSl)

  • 7.6.2018 sa v na atletickom štadióne v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá kraja v atletike. Na kraj sa prebojovali majstri okresu vo vrhu guľou Sandra Minárová a Filip Fleischhacker. Sandre sa podarilo vybojovať 4.miesto v osobnom rekorde 9,82 m. Filip taktiež v novom osobnom rekorde 14,03m si vybojoval 1. miesto a zároveň postup na celoštátne kolo , ktore sá koná 20. 6.2018 v Trnave pod zastrešením súťaže Kalokagatia. Obom srdečne gratulujeme!

  • 6. 6. 2018 trieda IV.A a výber žiakov IV.- IX. ročníka absolvovali výlet do Vysokých Tatier. Navštívili Beliansku jaskyňu a Štrbské pleso. Tento výlet im umožnila spoločnosť Arriva v spolupráci so SSJ ( Správa slovenských jaskýň) , na základe výhry vo výtvarnej súťaži Autobus budúcnosti (pod vedením p.učiteľky Liany Vinter). Všetci účastníci si výhru s radosťou užili.

  • V stredu 6. 6. 2018 sa v areáli Civilnej ochrany na Levickej ulici v Nitre konala okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Každoročne túto súťaž organizuje Územný spolok Červeného kríža v Nitre. Našu školu reprezentovali žiaci VII. A triedy v zložení: Ema Ivičová - kapitánka, Ema Reťkovská, Nina Iliziová, Alžbeta Týrová a Boris Gróf. Súťažné disciplíny tvorili: test - vedomosti o ČK, SČK, darcovstve krvi, praktické poskytovanie prvej pomoci na stanovištiach a kardiopulmonálna resuscitácia – každý člen nesúťažne. Spolu súťažilo 22 družstiev. V kategórii DMZ II.st. sa naši žiaci, spomedzi 18 družstiev, umiestnili na 8. mieste. GRATULUJEME!

  • Na Gymnáziu Párovská 1 v Nitre v utorok 5.júna 2018 vyhodnotili krajské kolá Matematickej olympiády, Fyzikálnej olympiády a Olympiády v informatike. Ocenili víťazov a úspešných riešiteľov.

   Jedinou ocenenou z našej školy bola Giulia Caponi z IX. B ako úspešná riešiteľka KK MO vo veľmi silnej konkurencii.

   Všetci žiaci, študenti a ich učitelia si vypočuli zaujímavú prednášku doc. RNDr. Márie Kmeťovej, PhD. s názvom: Geometria, nekonečno a projektívna geometria.

   Giulii k výbornej reprezentácii srdečne blahohoželáme. (byKatAda)

  • V dňoch 21. - 25. 5. 2018 sa 101 žiakov našej školy 2. až 4. ročníka, zúčastnilo Školy v prírode - Tramptária na Krahuliach. Bolo to päť dní v rozprávkovom kráľovstve, uprostred nádhernej prírody Kremnických vrchov, plných rozprávkových zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

  • Žiaci 6.B triedy vo štvrtok 31.mája 2018 absolvovali školský výlet do Bojníc. Absolvovali zážitkový program v Múzeu praveku, jedinom svojho druhu na Slovensku, ako i prehliadku Zoologickej záhrady.

  • Bývalé vojenské kasárne na Martinskom vrchu skrývajú za hradbou stromov mnohé tajomstvá. Niektoré z nich 29.mája 2018 objavovali i žiaci 7.A. Prezreli si síce už schátralé, ale stále veľmi pekné budovy z konca 19.storočia.Ich pôvodná krása sa objavovala spod opadávajúcej omietky, ktorá tam bola pridaná v neskoršom období. Budovy slúžili ako ubytovne pre dôstojníkov, vojakov, ako nemocnica, hostinec či kolkáreň. V jednej z nich bol dokonca počas vojenského cvičenia rak.-uhorskej armády ubytovaný cisár František Jozef I. Na území Martinského vrchu sú však i staršie budovy- aspoň ich pozostatky. A tak sme si mohli prezrieť základy jedného z najstarších kostolov na území Slovenska – Kostola sv. Martina, ktoré boli objavené koncom 60-ych rokov minulého storočia a istý čas boli považované za pozostatky Pribinovho kostola. Všetkých však najviac zaujal archeopark- mohli sme vstúpiť do obydlí starých Slovanov – polozemníc, pozrieť si chlebovú a hrnčiarsku pec.Žiakov na Martinskom vrchu odborne sprevádzal Dr.Rastislav Lukáč. (byEdiKon)

  • Žiaci 8.A triedy a 9.ročníka absolvovali 24.mája 2018 školský výlet do nášho hlavného mesta.Žiaci mali možnosť navštíviť výstavu roka na Bratislavskom hrade pod názvom Česko-Slovenská výstava, ktorá je venovaná 100.výročiu vzniku Československa, Barokové záhrady v rámci areálu Bratislavského hradu. Zároveň absolvovali prehliadku Starého mesta Bratislavy.

  • 28.5. 2018 sa na štadióne AC Stavbár Nitra konali Majstrovstvá ZŠ v atletike. Našu školu reprezentovalo 9 športovcov a 5 športovkýň. Tešíme sa , že štafetu majstra okresu po úspešnom reprezentovaní Ivana Pavloviča prebrali hneď dvaja naši súťažiaci. V kategórii dievčat a v disciplíne vrh guľou (3kg) sa majsterkou okresu stala Sandra Minárová a v tej istej disciplíne (guľa 4kg) sa majstrom okresu stal Filip Fleischhacker. Obaja postupujú na majstrovstvá kraja do Nových Zámkov.

  • Dňa 11. 5. 2018 usporiadalo CVČ Domino Nitra, v rámci projektu Nitra - európske mesto športu,turnaj v bowlingu pre základné školy mesta Nitry. Spolu súťažilo 8 ZŠ z dvoch sídlisk - Klokočina verzus Chrenová. Nám sa podarilo vybojovať krásne 2. miesto. Súťažili títo žiaci: O. Kapustík, A. Vinter, V. Šinkovičová, T. Mikleová, N. Torišková, S. Minárová a J. Kopček.

   Jakub Kopček získal navyše 1. miesto ako najlepší jednotlivec zo všetkých súťažiacich hráčov! GRATULUJEME!

  • Krajské majstrovstvá Základných škôl v orientačnom behu sa uskutočnili dňa 9.5.2018, organizátorom bol AC Stavbár Nitra. Naše žiačky získali 4. miesto. Družstvo dievčat v zložení:Sandra Minárová, Barbora Štrbová, Natália Czaková, súťažilo v Brezovom hájiku. Gratulujeme!

  • Na našom webovom sídle máme zverejnený link na projekt MENÍM MOJE MESTO (horná lišta). Oznamujeme Vám, že už je spustené hlasovanie úspešných projektov, ktoré sa dostali do druhého grantového kola.

   V kategórii Verejné priestory je 21 projektov, v kategórii IT aplikácie 3 projekty.

   Hlasujte za projekt, ktorý sa vám najviac páči na http://www.mmm.nitrasmart.sk/

   Každý môže dať svoj hlas len jedenkrát v každej kategórii !

   Počkajte na potvrdzujúci e-mail (môže prísť do spamu), kliknite na link, až potom je hlasovanie ukončené!

  • Naši futbalisti získali krásne 2. miesto na majstrovstvách okresu. Gratulujeme!

  • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty – Deň Zeme. Vo fotoalbumoch si môžete pozrieť, ako sme tento sviatok oslávili na našej škole...

  • Od 20. apríla 2018 sa možu žiaci 1. až 4. ročníka tešiť na novú LEGO triedu!

  • 17. apríla sa v mestskom parku Na Sihoti uskutočnilo okresné kolo súťaže v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev základných škôl. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo dievčat v zložení Barbora Štrbová, Sofia Lipovská, Sandra Minárová a Natália Czaková si vybojovalo postup do krajského kola z druhého postupového miesta. V kategórii jednotlivcov sa v prvej desiatke umiestnili tri pretekárky z celkového počtu 124 štartujúcich dievčat (Sofia 3.m. , Barbora 4. m., Sandra 9.m.). Chlapci nastúpili v zostave Jakub Kopček, Jakub Seko, Patrik Muller a Ondrej Kapustík . Najlepší výkon podal J.Kopček , ktorý sa bez trestných minút zaradil na 30. miesto z celkového počtu 129 štartujúcich.

  Počet návštev: 2233258

  Navigácia

   Novinky

   Kontakt

   • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
   • 037/6410030-5

   Fotogaléria