Navigácia

Projekty

Utečenci medzi nami

Dlhoročná spolupráca s OZ Človek v ohrození pokračovala aj v roku 2016 projektom Utečenci medzi nami. fenomém utečencov, ktorý je veľmi aktuálnou otázkou dneška nás inšpiroval, aby sme sa tejto téme intenzívne venovali na rôznych vyučovacích hodinách počas mája 2016.

Aktivity zamerané na zážitkové vyučovanie – zážitkové a rolové hry, práca s filmom, práca s obrázkami, práca s internetom, vyhľadávanie a spracovávanie informácií, tvorba vlastných projektov na vyučovacích hodinách prebiehala na rôznych vyučovacích hodinách, napr. etickej výchovy, občianskej výchovy, dejepisu, geografie, informatiky.

    

Netradičnú podobu malo i rovesnícke vzdelávanie, kedy žiaci 5.ročníka mali možnosť prostredníctvom svojej spolužiačky sa dozvedieť o živote vo Švajčiarsku.

výnimočné chvíle mohli žiaaci zažiť aj vďaka návšteve vzácnych hostí v škole. 12.mája 2016 nás navštívili doborovoľníci Matej Posch, Petra Lüleyováj a Magdaléna Švorcová, ktorí boli doprevádzaní koordinátorkou projektu Katarínou Karcolovou. Dobrovoľníci so žiakmi realizovali jednak zážitkové hry, predstavili činnosť dobrovoľníkov v utečeneckom tábore Adaševci a Principovac. Zároveň vďaka ČvO bola uskutočnená diskusia s Hamidom Alyasryim, ktorý pochádza zo Iraku a žije v Nitre. Životné osudy takmer "nášho rodáka" a ako vlastne vnímajú Slovensko cudzinci, ako sa cítia v prvých dňoch v cudzej krajine, čo ich u nás môže prekvapiť, ale i čo im u nás chýba, si môžete prečítať aj v publikácii Migrácia ako emócia, ktorá je dostupná na http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Publikacie/MIGRACIA.pdf (príbeh p.Hamida Alyasryiho je na str.31-40).

    

    

    

Spolupráca na tomto projekte bola možná aj vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti v rámci programu Výzva k ľudskosti.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria