Navigácia

Projekty

Umenie zblízka 2018

Priestor na netradičnú spoluprácu nielen medzi vyučovacími predmetmi, ale aj medzi žiakmi dáva môžnosť za pojenia sa do vzdelávacieho projektu UMENIE ZBLÍZKA, ktorý zastrešuje Galérie mesta Bratislavy . 

Cieľom programu je:
•    sprostredkovať poznanie moderného a súčasného slovenského umenia mladým ľuďom,
•    zoznámiť mladých ľudí s dielom a jeho autorom, 
•    ukázať možnosti prepojenia umenia s aktuálnym svetom okolo nás, 
•    rozvíjať tvorivé myslenie a zručnosti mladých ľudí, 
•    priblížiť umenie ako dôležitú a atraktívnu oblasť ľudskej činnosti. 

Žiaci 5.-8.ročníka sa v rámci výtvarnej, hudobnej výchovy venovali nielen modernému umeniu, diskutovali o rozmanitých nápadoch, ako by sa vybrané umelecké diela dali odprezentovať podľa ich vlastných  nápadov.

Žiaci sa však do projektu zapojili aj na hodinách informatiky, kde vytvárali virtuálnu galériu. Ako sa im darilo prepájať informatiku a moderné umenie si môžete prezrieť aj v našej  V-Gal 2018.

 (kliknutím na obrázok sa Vám sprístupní naša virtuálna galéria)
 

O projekte UMENIE ZBLÍZKA sa dozviete aj na webe http://www.gmb.sk/content/umenie-z-blizka

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria