Navigácia

Škola priateľská deťom

O projekte

Informácie o projekte

Cieľom programu je spestriť na vyučovaní tému práv dieťaťa a ich porušovania v najchudobnejších krajinách sveta. 

Jedným z hlavných cieľov programu je motivovať školy  na uplatňovanie "ducha" Dohovoru o právach dieťaťa a vytvárať v školách atmosféru, ktorá bude ústretová a otvorená voči deťom. 

 

Ciele školského programu

  • Zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o svojich právach a o Dohovore o právach dieťaťa
  • Rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostrediu. Vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť.
  • Pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách.

 

Jednou z neformálnych aktivít sú aj interaktívne stretnutia so žiakmi na škole, ktoré realizujú vyškolení dobrovoľníci - Junior ambasádori UNICEF.

Pri stretnutiach v triedach využívajú atraktívne metódy zážitkového učenia a neformálny prístup k žiakom.

 

Spolupráca so školami a rozvojové vzdelávanie sú súčasťou globálnych aktivít UNICEF (Education for Development). Program tak spája deti na Slovensku s deťmi v rozvojových krajinách a u detí a mladých ľudí na Slovensku zvyšuje povedomie o tom, že „globálne“ ovplyvňuje „lokálne“ a že "ja - jednotlivec" a "my - spoločnosť" môžeme ovplyvniť globálne dianie aj v iných, napr. menej rozvinutých krajinách.

Tieto prvky zahŕňa aj Školský vzdelávací program ISCED1 a ISCED2 ZŠ Topoľová 8, Nitra.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria