Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 317431 kosenie areálu 89,63 s DPH 34/2017 20.10.2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 20.10.2017
Faktúra 5590026231 APV - IVES 161,32 s DPH 4/2017 4/2017 19.10.2017 IVES Košice Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 19.10.2017
Faktúra 170100095 elektronická váha 303,05 s DPH 77/2017 19.10.2017 SEDIF - Jozef Dilhof Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 19.10.2017
Faktúra 351504933 odvoz komunálny odpad 1 009.80 s DPH 19.10.2017 Nitrianske komunálne služby Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 19.10.2017
Zmluva 4/2017 APV - IVES 161,32 s DPH 19.10.2017 IVES Košice Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy
Faktúra 3000170046 konferencia 25,00 s DPH 78/2017 19.10.2017 EXAM testing spol.s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 19.10.2017
Objednávka 78/2017 konferencia 25,00 s DPH 18.10.2017 EXAM testing spol.s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy
Faktúra 2017604482 teplo a teplá voda 1 537,12 s DPH 16.10.2017 Nitrianska teplárenská spoločnosť Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 7101932977 poplatok mobil 77,98 s DPH 16.10.2017 Slovak Telecom Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 1710025 kancelárske kreslá 332,00 s DPH 76/2017 16.10.2017 Milan Filo s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 77/2017 elektronická váha 304,00 s DPH 16.10.2017 SEDIF - Jozef Dilhof Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy
Faktúra 3628172788 odvoz odpad ŠJ 28,80 s DPH 16.10.2017 Nitrianske komunálne služby Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 20171234 ovocie-zelenina, potraviny 492,25 s DPH 7/2016/šj 11.10.2017 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.10.2017
Faktúra 2017110852 potraviny 43,36 s DPH 3/2016/šj 11.10.2017 BOHUS SESTAK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.10.2017
Faktúra 2017110848 potraviny 150,74 s DPH 3/2016/šj 11.10.2017 BOHUS SESTAK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.10.2017
Faktúra 4100940767 poplatok telefón 66,52 s DPH 10.10.2017 Slovak Telecom Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 10.10.2017
Faktúra 170147 čistenie kanalizácie 287,00 s DPH 72/2017 10.10.2017 Profi servis Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 10.10.2017
Faktúra 201710078 licencia DHM 69,36 s DPH 73/2017 10.10.2017 ka.soft sk s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 10.10.2017
Faktúra 376002334 vodné stočné 592,92 s DPH 10.10.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 10.10.2017
Faktúra 201705913 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.10.2017 Komensky s.r.o Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 10.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3679

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria