Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 7328008995 pekárenské výrobky 78,88 s DPH 5/2017/šj 13.07.2018 PENAM SLOVAKIA, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 2018783 ovocie-zelenina, potraviny 68,11 s DPH 1/2017/šj 13.07.2018 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 18087 potraviny 178,75 s DPH 6/2017/šj 13.07.2018 Žaneta Kracsenicsová - SAMI Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 2018025 hodnotenie stavu drevín 430,00 s DPH 87/2018 12.07.2018 Ing.Martin Kolík VELES Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 1182207089 školské tlačivá 150,62 s DPH 24/2018 12.07.2018 ŠEVT a.s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 7489661650 el.energia 791,77 s DPH 12.07.2018 ZSE Energie, a.s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 386001445 vodné stočné 686,16 s DPH 12.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 3628181783 odvoz odpad ŠJ 38,40 s DPH 12.07.2018 Nitrianske komunálne služby Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 2018602994 teplo a teplá voda 1 537,33 s DPH 12.07.2018 Nitrianska teplárenská spoločnosť Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 8213111243 poplatok mobil 95,95 s DPH 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 201807 rekonštrukčné a maliarske práce ZŠS 3 700,80 s DPH 78/2018 11.07.2018 RKP TECH s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 18086 potraviny 163,81 s DPH 6/2017/šj 11.07.2018 Žaneta Kracsenicsová - SAMI Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018778 zelenina 22,08 s DPH 1/2017/šj 11.07.2018 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 352018 servis IVES 150,00 s DPH 11.07.2018 DuMo, Ing. Dušan Mošať Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 7116062754 plyn 16,00 s DPH 11.07.2018 SPP Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 180699 mäso 107,68 s DPH 3/2017/šj 10.07.2018 Alpha Leonis s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 18149 výplň a schránka poštová do dverí 288,00 s DPH 85/2018 09.07.2018 US-tual s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 09.07.2018
Faktúra 181098 čistiace prostriedky ZŠS 141,02 s DPH 86/2018 09.07.2018 Eva Bedeová Energocentrum Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 09.07.2018
Faktúra 8212093564 poplatok telefón 70,51 s DPH 09.07.2018 Slovak Telecom Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 09.07.2018
Faktúra 1892018 technik BOZP a PO 80,00 s DPH 23/2015 09.07.2018 Mgr. Ivan Mihálik Základná škola, Topoľová 8, Nitra Oľga Andrášiková Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy 09.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4383

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria