Navigácia

Základná škola prijme od 1.1.2018 do pracovného pomeru asistenta učiteľa.

Kvalifikačné predpoklady: vysoká škola 2.stupňa pedagogického smeru.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť do zamestnania, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do 20.12.2017.

Kontakt: osobne u riaditeľky školy mail: zakladnaskolatopolova@gmail.com,

tel. č.: 037/641 0031

Mgr. Helena Babušíková,riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria