Navigácia

2017/2018 Testovanie 9 Testovanie 5 KOMPARO 2017 Konzultačné hodiny Ponuka stredných škôl Na pomoc deviatakom a piatakom

Informácie o podávaní prihlášok

do 20.2.2018 na talentové školy, vrátane osemročných gymnázií

do 10.4.2018 na ostatné stredné školy, vrátane osemročných gymnázií

Termíny prijímacích skúšok:

25.3.-15.4.2018 talentové skúšky 8.ročník, školy si konkrétny termín volia samé

14.5.2018 1.kolo 1.termín

17.5.2018 1.kolo 2.termín

19.6.2018 2.kolo


Do pozornosti rodičov deviatakov – http://www.svs.edu.sk   

- o naplnenosti stredných škôl, neskôr i kritériách prijatia na SŠ

- bližšie info po porade výchovných poradcov koncom októbra

 

informácia o duálnom vzdelávaní je dostupná tu  

 

výchovná poradkyňa Mgr. Mária Lukácsová

email vp.topolova@gmail.com

 

informácie: na nástenke vo vestibule a na školskej webovej stránke

Dôležité web-stránky pre deviatakov, ôsmakov a piatakov:

http://www.svsmi.sk

http://www.svspn.sk

http://www.svslm.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria