Navigácia

2016/2017 Testovanie 9 pokyny Testovanie 5 KOMPARO 2016 Konzultačné hodiny Ponuka stredných škôl TESTING 9 - EN Na pomoc deviatakom a piatakom

Informácie o podávaní prihlášok

Do 31. marca 2017 stredné školy zverejnia kritéria na netalentové odbory / www.svs.edu.sk

Do 10. apríla 2017 podávanie prihlášok žiakov 9. ročníka a 5. ročníka (8- ročné gymnáziá).

Žiak môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

 

Termíny prijímacích skúšok:

9. máj 2017  1. kolo 1. termín prijímacieho konania vrátane 8-ročných gymnázií.

11. máj 2017 1. kolo 2. termín prijímacieho konania vrátane 8-ročných gymnázií.


Do pozornosti rodičov deviatakov – http://www.svs.edu.sk   

- o naplnenosti stredných škôl, neskôr i kritériách prijatia na SŠ

- bližšie info po porade výchovných poradcov koncom októbra

 

informácia o duálnom vzdelávaní je dostupná tu  

 

výchovná poradkyňa Mgr. Mária Lukácsová

email vp.topolova@gmail.com

 

informácie: na nástenke pri učebni NEJ, na nástenke vo vestibule a na školskej webovej stránke

Dôležité web-stránky pre deviatakov, ôsmakov a piatakov:

http://www.svsmi.sk

http://www.svspn.sk

http://www.svslm.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria