Navigácia

Školský život/School

2017/2018

OKTÓBER

Na škole sa pod vedením p.uč. Sládekovej od tohto šk.roku zaviedol krúžok pre mladých nadšencov chemických experimentov - Alchymisti. Ponúkame vám zopár záberov z prvých hodín... 

 by ZdeSl

Počas účelového cvičenia žiaci piateho ročníka navštívili botanickú záhradu, výstavu ovocia a zeleniny na SPU, dopravné ihrisko na Chrenovej a mestský park Sihoť.

 by ZdeSl

SEPTEMBER

Dňa 28. 9. 2017 sa naši žiaci I. A, B, C a II.A, B, C,  zúčastnili V mestskej hale v Nitre  úžasného výchovného koncertu pod názvom Integráčik. Deti sa oboznámili s projektom Adoptuj kravičku. Výbornú atmosféru vytvorili M. Čírová a samozrejme nechýbal ani M. Jaroš. Vystúpenie bolo poučné a zábavné. Deti na parkete  pretancovali celé vystúpenie M. Jaroša. S úsmevom na tvári a so skvelou náladou sa vrátili späť do školy.

 by JulVar

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria