Navigácia

Školský život/School

2017/2018

JÚN

29. 6. 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Tento deň bol príležitosťou na ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí šíria dobré meno školy, ale aj prezentáciou našich talentov. Títo žiaci si z rúk p. riaditeľky Mgr. Heleny Babušíkovej a p. zástupkýň Mgr.Dariny Lyžičiarovej a Mgr.Aleny Dingovej prevzali diplom a vecnú cenu. Zároveň sme sme sa rozlúčili s odchádzajúcimi deviatakmi. Za mimoriadne a dlhodobé výborné výsledky v reprezentácii školy boli odmenení ako "Naj deviataci" Peter Ruffer a Giulia Caponi. Kultúrny program pripravili p.uč. Liana Vinter a Mgr.Magdaléna Jakubíková. O priebeh slávnostného ukončenia sa postarali zástupcovia Žiackeho parlamentu Sandra Minárová, Jakub Seko a p. uč. Mgr. Mária Lukácsová a Mgr. Monika Budayová. 

 By MirKoš             By MarMin


Dňa 28. júna - posledný vyučovací deň strávili žiaci tretieho ročníka v Botanickej záhrade pri SPU Nitra. Napriek premenlivému počasiu sa nám podarilo obdivovať pestrú paletu farieb vzácnych cudzokrajných ale aj domácich druhov rastlín... 

 By MarMin


27.6. - Záver školského roka 2017/18 nám prišli spestriť chlapci zo skupiny Hands up crew.

Skupina HANDS UP CREW je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie prináša nezabudnuteľnú show, ktorá prezentuje množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy. HANDS UP CREW má troch členov: Martin Leco, Peter Herstek a Marko Popovski. A žiaci našej školy mali dnes možnosť vidieť a zažiť ich exhibíciu v plnej paráde :) Čo všetko nám predviedli si pozrite vo fotoalbume...

 By MarMin      


V dňoch  4.-8. júna sa žiaci 1.B triedy zúčastnili  Školy v prírode  Slniečko v Radave. Prežili sme neskutočne krásne chvíle , na ktorých sme sa dokonale spoznali a spoločne fungovali ako jedna veľká rodina. V srdci zostali nádherné spomienky z prežitých tematických dní: Pátračka, Strážca okolia, Olympiáda, návšteva soľnej jaskyne a kúpanie v bazéne. večerné programy: Pyžamová party, Superchalan – Superbaba, balónová party. Každý deň sa začínal rozcvičkou a končil ako inak rozprávkovo/Čítanie na dobrú noc/ Plní zážitkov s diplomami, sponzorskými darčekmi a s úsmevom na tvári  sme sa vrátili domov. O rok si to zopakujeme. Možno... Vyjadrenie detí: Škola v prírode bola geniálna, super, opäť by sme sa vrátili!

 By AndBil


V stredu 13.6.2018 navštívili žiaci III.A a III.B magické mesto, klenot stredného Slovenska - Banskú Štiavnicu. Mesto zapísané vo svetovom kultúrnom a prírodnom dedičstve UNESCO, nám ponúklo veľa historických, multikultúrnych pamiatok. Nechýbala ani návšteva Banského múzea v prírode a pozreli sme si aj baňu Bartolomej, v ktorej sa v minulosti ťažilo striebro aj zlato. Páčila sa nám aj príroda obklopená Štiavnickými vrchmi, krásna panoráma a výhľad na hist. mesto. Radi sa sem opäť vrátime..-

 BySlaŠim


6. 6. 2018 trieda IV.A a výber žiakov IV.- IX. ročníka absolvovali výlet do Vysokých Tatier. Navštívili Beliansku jaskyňu a Štrbské pleso. Tento výlet im umožnila spoločnosť Arriva v spolupráci so SSJ  ( Správa slovenských jaskýň) , na základe výhry vo výtvarnej súťaži Autobus budúcnosti (pod vedením p.učiteľky Liany Vinter). Všetci účastníci si výhru s radosťou užili.

 By SilAm


1. 6. 2018 - Medzinárodný deň detí sme oslávili návštevou anglického divadla na UKF, žiaci 1. až 5. ročníka si pozreli vtipný, ale poučný príbeh jednej zajačej rodinky pod názvom Smelý zajko. Potom každá trieda mala vlastný program, mnohí išli na zmrzlinu, či na pešiu zónu zašportovať si... Všetci žiaci dostali od školy množstvo sladkostí a užili si skutočne krásny slnečný deň :)

 By MarMin


MÁJ

 

V dňoch 21. - 25. 5. 2018 sa 101 žiakov našej školy 2. až 4. ročníka, zúčastnilo Školy v prírode - Tramptária na Krahuliach. Bolo to päť dní v rozprávkovom kráľovstve, uprostred nádhernej prírody Kremnických vrchov, plných rozprávkových zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Program bol skutočne bohatý. Postarali sa oň animátori, ktorí rozvíjali zručnosť detí vo všakovakých doobedných kráľovských remeslách. Zdobili sme perníky, vyrábali šperky, hrali divadlo, tancovali, jazdili na koňoch, nechýbala lukostreľba, futbal, no azda najobľúbenejšie boli autíčka Plasma-car... Počasie sme mali tiež kráľovské, slniečko nám krásne svietilo. Poobede sme sa vybrali na turistiku do okolia - rozprávkového lesa, navštívili sme rozhľadňu na Krahulskom štíte, ale aj gotický kostol sv. Jána Krstiteľa, v ktorom sa nachádza geografický stred Európy. Skvelá bola aj opekačka, no najviac sa všetci tešili na večerné programy a diskotéku v miestnom kultúrnom dome. Celý čas deti súťažili, každá družina mala svoj vlastný erb a zbierala si tramptáre - body za aktivitu.  Výhercovia, ale aj tí, ktorí sa veľmi snažili, dostávali každý večer sladké odmeny. Mnohí žiaci predviedli svoj talent pred viac než 200 deťmi na pódiu, čo vyžadovalo veľkú odvahu! Posledný večer nám deti zahrali krásne divadelné predstavenie, ktoré si postupne pripavovali. Na záverečnom bále bola odmenená najlepšia družina a všetci sa lúčili so slzami v očiach... Pozrite si fotoalbum a vo vestibule školy nástenku venovanú Škole v prírode :) 

 By MarMin


Dňa 10. 5. 2018 si žiaci 1. a 2. ročníka, pod vedením triednych pani učiteliek, pripravili slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek. Spolu s nimi vystupovali aj žiaci tanečného krúžku pod vedením M. Jakubíkovej. Pozrite si fotoalbum...

 By MagJak


Na bicykli bezpečne

Žiaci 4. ročníka – N. Fialová, A. Hrnčiarová, F. Kelemen, T. Matejov sa 4.5.2018 zúčastnili okresnej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Súťaž mala tímový charakter. Zmiešané dievčensko-chlapčenské družstvá si zmerali sily v praktickej jazde na bicykli, v teoretických vedomostiach z pravidiel cestnej premávky. Aj napriek tomu, že našim súťažiacim sa nepodarilo zvíťaziť, poznatky a zručosti im určite pomôžu správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo ich využijú vo svojom voľnom čase. 

 By MarKad


APRÍL

Dňa 23.4.2018 trieda 5.A mala hodinu angličtiny zameranú na recepty. Najprv odprezentovali recepty a potom ochutnali svoje recepty, ktoré piekli so svojimi rodičmi. Ďakujeme trpezlivým rodičom a šikovným deťom.

 By ZuVog


Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty – Deň Zeme. Vo fotoalbumoch  si môžete pozrieť, ako sme tento sviatok oslávili na našej škole...

 By MarMin         By MirKoš


V apríli sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili organizovanej dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku na Chrenovej. V spoluprácj s Mestskou políciou v Nitre žiaci absolvovali teoretickú výučbu základných pravidiel cestnej premávky spojenú s povinnosťami chodca a cyklistu a praktickým výcvikom na dopravnom ihrisku.

 By MarMin     By SlaŠim


MAREC

Dňa 27.3.2018  pri príležitosti Marec-mesiac kníh si naše deti,ktoré navštevujú triedu špeciálneho pedagóga boli požičať v školskej knižnici knihy, ktoré ich svojim obalom a obsahom zaujali.
Ďakujeme :)

 By ZuzŠup


Dňa 27. marca 2018 sa žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili výchovného koncertu. Hudobníci z umeleckej agentúry Amos žiakom predviedli hudobno-vzdelávací program AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI, ktorý bol zameraný na aktuálnu problematiku ochrany práv zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit, aj zodpovednosť vo vzťahu ku zvieratám. Program sa dotýkal aj tém, ako napr. starostlivosť o zviera, správny výber zvieraťa, útulky, pokusy na zvieratách, atď. Ako sa deťom koncert páčil, si pozrite vo fotoalbume...

 By MarMin            By MarMin


Dňa 22. marca 2018 konalo na Svätoplukovom námestí v Nitre, vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Voda je život", ktorú každoročne organizuje mesto Nitra pri príležitosti Svetového dňa vody. Naši žiaci z III.B boli ocenení za najlepšiu kolektívnu prácu a Nikola Kondic bol ocenený za najlepšiu individuálnu prácu. Gratulujeme!

 By ĽudSed


V stredu 21.3.2018 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a matematiky.


Dňa 21.3.2018 ročníky 1-4 v špeciálnej učebni tvorili veľkonočnú dekoráciu, kde deti mohli naplno využiť svoju fantáziu a kreativitu. Aké krásne výrobky sa im podarilo vyrobiť si pozrite vo fotoalbume...

 By StaKik & ZuzSup                  By JanMič


V pondelok 19. 3. 2018 sa žiaci 1. až 8. ročníka zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. 1.roč. - 20 žiakov, 2.roč. - 18 žiakov, 3.roč. - 5 žiakov, 4.roč. - 13 žiakov, 5.roč. - 9 žiakov, 6.roč. - 2 žiaci, 7.roč. - 5 žiakov, 8.roč. - 5 žiakov. Spolu 77 žiakov.

 Viac o tejto súťaži ako aj výsledky tvojho testu nájdeš tuhttp://matematickyklokan.sk/

 By MarMin & MarCsa


V dňoch 5. - 9. marca 2018 sme si užívali JARNÉ PRÁZDNINY :)


Dňa 1. marca 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v ENERGOLANDE Mochovce. V 33 interaktívnych sekciách objavili všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Vydali sa na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Pozrite si fotoalbum...

 By MarKad & JanMič


FEBRUÁR

27.2. sa žiaci V.A zúčastnili na festivale Ekotopfilm Envirofilm, kde videli veľa pekných filmov s tematikou životného prostredia napr. filmy 1. Mac mac mackovia, 2. Hrdina úrody 3. A toto sa ako stalo? 4. Najväčšia lekcia pre svet. Po filmovom predstavení nasledovali zaujímavé aktivity s lesníkmi Slovenskej republiky, kde žiaci napodobňovali živý les pozreli si Zelenú prezentáciu a mali možnosť si overiť svoje vedomosti v ľahkom vedomostnom kvíze, kde dostali aj drobné odmeny.

Na Sviatok svätého Valentína - 14. 2. - si každá trieda na našej škole pripravila svoj vlastný špeciálny plagát. Na každom plagáte bolo množstvo originálnych nápadov ako vyjadriť svoje city ku kamarátke, kamarátovi, pani učiteľke, či pánovi učiteľovi... Odkazov bolo veru neúrekom. Pôvodne malo ísť o súťaž o najoriginálnejší plagát, no všetci si dali na svojej práci nesmierne záležať, a tak sa vedenie školy rozhodlo odmeniť všetkých žiakov DŇOM NESKÚŠANIA, ktorým bola streda 21. 2. 2018. Viac napovie fotoalbum...


Riešenie židovskej otázky na Slovensku v r.1938-1945 výstava

Možnosť vyučovať dejepis inak a zároveň si uvedomiť  dôležitosť poznania a poučenia sa z minulosti, spojila pedagógov na ZŠ v Nitre na Topoľovej 8 s OZ EDAH. Jej výsledkom je prezentácia panelovej výstavy „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945“, ktorá bola slávnostne otvorená v priestoroch ZŠ Topoľová 8, Nitra 14.2.2018 za účasti vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre PaedDr. Márii Orságovej a zástupcu Múzeu holokaustu v Seredi Mgr.Matěja Beráneka,PhD. Slávnostné otvorenie po príhovoroch p.riaditeľky Mgr.Heleny Babušíkovej a Dr.Miroslavy Košťálovej bolo doplnené umeleckým programom našich žiakov - gitarovým sólom Martina Kajana z 5.C a umeleckým prednesom Hany Rothmeierovej z 9.A.

Aj týmto spôsobom si chceme pripomenúť  nielen tragické osudy miliónov nevinných obetí počas 2.svetovej vojny, ale zároveň nezabudnúť na dôležitosť slobody a tolerancie medzi ľuďmi. Panelovú výstavu dopĺňa výstava fotografií z Vrba Wetzler Memorialu.

 By MirKoš


JANUÁR

Žiaci 6.- 9.ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v SKI Kubínska Hoľa. Výborné snehové podmienky si žiaci patrične 21.-26.januára 2018 skvelo užívali. Môžete sa o tom presvedčiť aj vo Fotoalbume.

 by KarBli


Deň 31.1.2018  bol pre žiakov 1.B triedy nezabudnuteľným zážitkom . Rozdanie výpisov vysvedčení bolo sprevádzané s pasovaním prvákov. Žiaci zachránili od temnej sily kráľovstvo školy tým, že splnili  vedomostné úlohy zo slovenského a anglického jazyka a z matematiky. Preukázali svoju šikovnosť a tvorivosť, slávnostne  predniesli prvácky sľub a p. učiteľky Janka  Mičíková  , Michaela Varhaníková, Andrea Billíková  ich  slávnostne pasovali za obyvateľov kráľovstva  škola. Všetkým žiakom prajeme veľa pekných chvíľ   strávených na pôde ZŠ Topoľová.

 by AndBil


V stredu 31. januára sa skončil 1. polrok školského roku 2017/2018. Žiakom boli na triednickách hodinách odovzdané výpisy klasifikácie za 1. polrok. Všetkým žiakom gratulujeme za ich skvelé doterajšie výsledky a želáme veľa síl do druhého polroka :)


V piatok 26. januára 2018 navštívili žiaci 1. stupňa Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Žiaci si pozreli veľmi peknú divadelnú inscenáciu "Janko Hraško". 

      


Exkurzia štvrtákov vo Hvezdárni pri KOS v Nitre

Čo sme zažili?

 ☼ Spoznali astronomické pracovisko s ďalekohľadom.

 ☼ Pozerali hvezdárskym ďalekohľadom.

 ☼ Fotili sa v modeli kozmonauta.

 ☼ Počuli informácie, videli fotografie z histórie kozmonautiky.

 ☼ Sledovali model kozmickej lode Apollo 11 a ukážku jej fungovania počas misie na Mesiac.

 ☼ Držali v rukách skutočný meteorit nájdený v obci Rumanová.

 ☼ Premietali nám zaujímavé astronomické videá.

 ☼ Dostali odpovede na naše zvedavé otázky.

 ☼ A veľmi sa nám páčilo!

  by MarKad


DECEMBER

Počas vianočných sviatkov - 25. 12. 2017, žiaci I. a II. stupňa pod vedením Sr. Gabriely a Sr. Kláry účinkovali v jasličkovej slávnosti na detskej svätej omši v kostole sv. Martina na Chrenovej.  Ďakujeme, že tak aktívne prispeli k radostnému prežívaniu Vianočných sviatkov.

 by Sr.Klára & Sr.Gabriela


V utorok 12. 12. 2017 prispeli žiaci našej školy ku krásnej atmosfére Vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí. 

Scénku "Katkin vianočný príbeh" profesionálne zahrali žiačky IV. A - Tamarka Barátová, Miška Némethová a Nelka Furková, V.A.
Piesne a koledy doprevádzali na gitare Alexík Vinter - VII.B a na bicích Paťko Kmeť - VI.B.
Nechýbala ani Svätá rodina, anjel, pastieri a spevácky zbor: Silvika Klenková a Marko Buch, V.A, Larka Šimorová, IV.A, Martinko Oprala a Filipko Hlaváč, III.B,
Vikinka Kollárová, III.A a Julka Kentošová, III.C, Natálka Chromčová, Emka Valentínyová, Miška Vicenová, IV.C, Ninka Miklášová, Emka Kóšová, Tomáško Moravčík, VII.B,
Laurika Kiková, VIII.B, Eniko Csóková a Janka Arpášová, IX.A.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za pekný duchovný zážitok a Sr. Gabriele a Sr. Kláre za prípravu.
  by Sr.Klára & Sr.Gabriela   

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE  
Blížia sa najkrajšie sviatky roka...

Krásnu predvianočnú atmosféru sme sa rozhodli vychutnať si na spoločnom vianočnom aranžovaní žiakov v špeciálnej učebni. Veľká vďaka patrí pani Ing. Zuzke Jakubíkovej z Centra voľného času DOMINO v Nitre, ktorá našim žiakom už niekoľko rokov pomáha pri rôznych príležitostiach tvoriť krásne veci. Deti spolu so špeciálnymi pedagogičkami, pani asistentkami a tetami sestričkami vytvorili nádherné vianočné ikebanky. Dnes už zdobia ich izbičky.
Atmosféra bola úžasná, celý čas nám hrali koledy. 
                            Keby tak boli Vianoce každý deň...

                                                                                                

 Mgr. Jana Mičíková - školský špeciálny pedagóg


Dňa 18. 12. 2017 sme so žiakmi 2.- 5. ročníka v špeciálnej učebni ozdobovali medovníky a deti si pochutnávali na vianočnom punči s čerstvým ovocím.

 by ZuzSup


Dňa 14. 12. 2017 sme so žiakmi 1.- 5. ročníka na prvých dvoch hodinách v špeciálnej učebni tvorili vianočné dekorácie, ktoré si potom deti zobrali domov. Pri tvorení deti ukázali svoju kreativitu a vytvorili nádherné vianočné dekorácie.

 by StaKik


Štvrtáci a rádio.MAX 
13. 12. 2017 sa žiakom IV.B triedy podarilo zažiť výnimočný deň.
Zúčastnili sa Dňa otvorených dverí v rádiu.MAX. Návštivili priestory vysielacieho štúdia, s tromi šťastlivcami urobila pani moderátorka živý rozhovor. Okrem sprievodného programu - výroby vianočných pohľadníc, pitia sladučkého vianočného punču, sa im podarilo stretnúť osobne so spevákmi Adamom Ďuricom a Lukášom Adamcom. Bol to nezabudnuteľný zážitok!
 by MarKad

V utorok 12. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný Vianočný jarmok. Ponúkali sa tu vianočné výrobky všakovakého druhu. Ruku k dielu priložili neraz aj mamičky, či babičky. O nádherné veci naozaj nebola núdza. Stoly sa prehýbali pod záťažou vianočných dobrôt od výmyslu sveta, ako aj pod nádhernými svietnikmi, čarovnými ozdobami, či nežnými anjelmi. Mnohí z nás využili Vianočný jarmok aj na kúpu darčekov pre svojich najbližších a potešia tak možno svoju mamičku, babičku, ocina, alebo kamaráta. V jarmočnom duchu sa niesol celý deň a veríme, že slávnostná nálada a úsmev na tvári plný očakávania nám vydrží čo najdlhšie. 

Na vianočný jarmok zavítala aj vzácna návšteva. Prišli nás pozrieť bývalé pani zástupkyne a bývalý pán riaditeľ.

 by MarMin


V pondelok 11.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Najlepšie sa s náročnými testami vysporiadali vo svojich súťažných kategóriách žiaci:

kat.C: 1.miesto Giulia Caponi, 2.miesto Rebeka Csandová, 3.miesto Hana Rothmeierová,

kat.D: 1.miesto Jakub Seko, 2.miesto Filip Rumanovský, 3.miesto Adam Chobot,

kat.E: 1.miesto Alex Vinter, 2.miesto Maximilián Pavelka, 3.miesto Daniela Rothmeierová,

kat.F: 1.miesto Tamara Kuricová, 2.miesto Jerguš Eliáš, 3.miesto Karolína Ternényová.

Srdečne víťazom blahoželáme!!! V okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2017, nás budú reprezentovať žiaci na 1.-2.mieste. (by EdiKon)


V sobotu 9.12.2017 žiaci v rámci historicko-geografického krúžku navštívili Trnavu. Prezreli si nielen vianočnú mestskú pamiatkovú rezerváciu, ale spoznali aj mnohé trnavské pamätníky a priblížili si udalosti s nimi spojené. Nezabudnuteľnými momentami boli aj návšteva Adventných trhov a pohľad na Trnavu z vyhliadkovej Mestskej veže. (By MirKos)


V stredu 6. 12. 2017 zavítal na našu školu Mikuláš a potešil všetky dovbré deti. Vďačíme za to ochotným žiakom 1. až 9. ročníka, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy programu pod vedením Sr. Gabriely, Sr. Kláry a pani učiteľky Mgr. Ľudmily Sedláčkovej. Prváci, druháci a tretiaci sa previezli na parnom Mikulášskom vláčiku v slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Tam mali možnosť vidieť naše slovenské tradície - ako vyzerali Vianoce voľakedy, ochutnali vianočný čajík, oblátky, či perníky. Pozreli si výstavu betlehemov a vianočných aranžmánov. Samozrejme nechýbal Mikuláš, čert a anjel. Štvrtáci si spravili medzitriedny mikulášsky turnaj vo vybíjanej. Bol to naozaj krásny deň :)

 by LucSrn   byMarCsa   by MarMin        by SrKlára, SrGabriela       by MarKad & MirRac


V pondelok 4.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Gegrafickej olympiády. Najlepšie sa s náročnými testami vysporiadali vo svojich súťažných kategóriách žiaci:

kat.E: 1.miesto Adam Chobot, 2.miesto Filip Fordos, 3.miesto Jakub Seko,

kat.F: 1.miesto Viktor Lukács, 2.miesto Alex Vinter, 3.miesto Maximilián Pavelka,

kat.G: 1.miesto Filip Brath, 2.miesto Michael Chobot, 3.miesto Petra Maková.

Srdečne víťazom blahoželáme!!! V okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2018, nás budú reprezentovať žiaci na 1.-2.mieste. (by MarLuk)


NOVEMBER

27.11.2017

Jednou z osvedčených foriem pomoci a starostlivosti o prírodu je aj náš pravidelný jesenný zber papiera a PET-fliaš. Zapojili sa do neho žiaci zo všetkých tried, no ako to býva, najúspešnejšími môžu byť len niektorí. A komu sa podarilo zvíťaziť túto jeseň?

Víťazom v zbere papiera sa stala I.C trieda s 225 kg papiera, ktorí ako odmenu získavajú deň bez úloh podľa vlastného výberu.

Víťazom v zbere PET- fliaš sa stáva V.A trieda s 585 ks odovzdaných PET-fliaš a ako odmenu získavajú jeden deň bez skúšania podľa vlastného výberu.

Výhercom srdečne blahoželáme  a všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť.


V stredu 22.novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka. Našim piatakom sme držali palce, aby sa im prvá veľká skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky vydarila čo najlepšie. Šiestaci až deviataci si v tento deň užívali riaditeľské voľno.


16. novembra 2017 sa v CVČ Domino v Nitre konal 2.ročník vedomostno-zábavnej súťaže "Literárny kalamár", ktorý bol venovaný bájkam. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dve 4-členné družstva zo 7.A a 8.B triedy. Náročné bežné, ale aj netradičné úlohy nakoniec priniesli ôsmakom 3.miesto a siedmakom piate miesto. Srdečne im blahoželáme k výbornej reprezentácii.


V piatok 3.novembra 2017 sa žiaci 6.B triedy zúčastnili pravidelnej akcie s environmentálnym zameraním - festivalu Vysoké hory Nitra. Aktivita je súčasťou filmového festivalu Vysoké hory Nitra a umožňuje žiakom spoznať život vo vysokých pohoriach nielen očami jej obyvateľov, ale i návštevníkov.


Dňa 3. 11. 2017 prišla žiakom tretej triedy porozprávať o liečivej sile byliniek bylinkárka PhDr. Miriam Latečková. Je to majiteľka a zakladateľka projektu Babičkina záhrada, majiteľka kamenného bioobchodu na Priehradnej ulici v Nitre, taktiež spravuje eshop Babičkina záhrada a na sociálnej sieti má založenú stránku, kde sa venuje bylinkám, zdravému životnému štýlu, zdravým potravinám a prírodnej kozmetike. Deťom priniesla niekoľko druhov vlastných byliniek, vysvetlila im akú liečivú silu v sebe schovávajú, ako ich používať, aby nám pomáhali. Uvarila deťom chutný "modrý" čajík zo slezu, ktorý pomáha pri boľavom hrdle, alebo kašli. Ukázala im z čoho sa vyrábajú krémy - kakaové maslo, ktoré dokonca aj ochutnali. Doniesla medové plásty a sviečky, jantárové šperky, bylinkové vankúše, telové peelingy, hojivé krémy, tinktúry na kloktanie, či vonné silice... Po celý čas prednášania s deťmi komunikovala, dávala im otázky a každého odmenila zdravým levanduľovým lízatkom. Viac napovie fotoalbum...

 by MarMin


OKTÓBER

Pre 1.B bol piatok 27. október nezvyčajný a dlho očakávaný. Prečo? Oslávili spoločne Halloween.  Počas celého dňa ich sprevádzalo strašidielko Casper, ktoré im vo vzdelávacích aktivitách pripravilo strašidelnú slovenčinu a matematiku. Žiaci sa s úlohami veľmi dobre popasovali a odmenou im boli strašidelné medaile a Halloveenská  chutná torta, o ktorú sa postarala pani Lazarovová. Ďakujeme. Aj strašidielku sme spoločne vyrobili  malé darčeky - netopierov a duchov. Deň ubehol veľmi rýchlo a zanechal v nás veľa pekných spomienok.

 by AndBil


V dňoch 17. - 20. októbra 2017 sa žiaci 1. stupňa zapojili do celoslovenského projektu Hovorme o jedle. Doniesli si rôzne druhy potravín a spoločne z nich pripravovali zdravé jedlá. Pútavými a poučnými aktivitami si zdôraznili dôležitosť pestrej stravy, vitamínov a minerálnych látok, ako si chrániť svoje zdravie. Naučili sa vytvoriť si dobré stravovacie návyky a tiež ako neplytvať potravinami. K rôznym témam sa aj farebne zladili: ovocno-zeleninový deň bol červeno-žltý, mliečny deň bol biely a hnedý deň sa niesol v znamení od zrnka ku chlebíku... Viac napovedia fotoalbumy...

 by MarMin  by MarCsa, AndStr,SlaŚim  by AnBil


V piatok 13. októbra 2017 naša škola mala vzácnu návštevu. Poslanec Národnej rady SR  Mgr. Branislav Gröhling, člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navštívil našu základnú školu. Počas dvoch hodín diskutoval nielen s vedením školy a pedagógmi, ale našiel si čas aj na zástupcov Žiackeho parlamentu, ktorý na našej škole aktívne pôsobí.


Na škole sa pod vedením p.uč. Sládekovej od tohto šk.roku zaviedol krúžok pre mladých nadšencov chemických experimentov - Alchymisti. Ponúkame vám zopár záberov z prvých hodín... 

 by ZdeSl


Počas účelového cvičenia žiaci piateho ročníka navštívili botanickú záhradu, výstavu ovocia a zeleniny na SPU, dopravné ihrisko na Chrenovej a mestský park Sihoť.

 by ZdeSl

SEPTEMBER

Dňa 28. 9. 2017 sa naši žiaci I. A, B, C a II.A, B, C,  zúčastnili V mestskej hale v Nitre  úžasného výchovného koncertu pod názvom Integráčik. Deti sa oboznámili s projektom Adoptuj kravičku. Výbornú atmosféru vytvorili M. Čírová a samozrejme nechýbal ani M. Jaroš. Vystúpenie bolo poučné a zábavné. Deti na parkete  pretancovali celé vystúpenie M. Jaroša. S úsmevom na tvári a so skvelou náladou sa vrátili späť do školy.

 by JulVar

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria