Navigácia

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

Školské úspechy

2016/2017

     Ocenenie žiakov u p.primátora Dvonča

Tí najlepší z najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry boli dnes v Obradnej sieni Mestského úradu slávnostne ocenení primátorom Nitry p.Jozefom Dvončom. Nás teší, že medzi nimi nechýbali ani žiaci našej školy, ktorí získali mimoriadne úspechy v celoslovenských i medzinárodných kolách vedomostných, športových a kultúrnych súťaží.

Za prítomnosti p.primátora Jozefa Dvonča a prednostu Mestského úradu p.Igora Kršiaka boli ocenení:

Adam Chobot, Nina Palatická, Viktória Kubeková, Ivan Pavlovič, Lukáš Taliga, Nicolas Bene, Ema Upohlavová, Laura Vinter, Barbora Seková. 

Výnimočné odpoludnie žiakom, pedagógom i rodičom spríjemnilo i kultúrne vystúpenie folklórnych skupín pri CVČ Domino. Viacej o priebehu oceňovania sa dozviete v galérii Ocenenie žiakov u p.primátora Dvonča . (byMirKos)


   Atletická sezóna 2016/2017 

20.6.2017 sa v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá Slovenska v atletike ZŠ. Víťaz kraja Ivan Pavlovič, žiak IX.B triedy, sa vo finále behu na 60 m umiestnil na 8.mieste,  na 300 m si vybojoval 3.miesto. Školský rok atleticky otvorili chlapci v Banskej Bystrici tiež v celoslovenskom finále  súťaže Hľadáme nových olympionikov 4.miestom v štafete (Seko, Kopcek Muller, Kapustík), Barbora Štrbová sa stala vicemajsterkou okresu v cezpoľnom behu, Sofia Lipovská majsterkou okresu v orientačnom behu a tiež členkou postupujuceho družstva (Strbova, Buchová, Minárová , Lipovská), Beh večernou Nitrou bol pre nás úspešný  veľa našich športovcov stálo na stupňoch víťazov. Úspechy pokračovali aj na MO, Maxim Sovík vicemajstrom okresu v skoku do výšky, víťazná štafeta (Seko, Pavlovič, Petro, Sovík),vicemajsterkou okresu vo vrhu guľou a kriketovou loptičkou Eniko Csoková, tretia Sandra Minárová vo vrhu guľou. Ivan Pavlovič dvojnásobný víťaz okresu a kraja dosiahol na stupne na najvyššom celoslovenskom podujatí a krásnym 3.miestom zavŕšil náš atletický rok.

Vďaka za reprezentáciu! Žiakov pripravovala Mgr. Silvie Ambrozy.

            (By SilAm)


Nitra moje mesto - výtvarná časť

Ema Upohlavová 6.B, Alžbeta Kadlecová 6.B, Bibiana Bidelnicová 6.B, Deana Jančová 3.A, Laura Vinter 3.A, Sára Ševčovičová 6.B, Marek Laca 6.A, Karolína Kršková 1.C, Petra Prokopenská 9.A, Viktória Filkorová 5.B, Karin Majerová 9.A, Tamara Barátová 3.A, Rebeka Marková 1.C, Filip Kmetyo 1.C, Linda Chobotová 1.C, Simona Čerešňová 1.C, Karolína Černušková 9.A, Alena Horvátová 9.A, Vanesa Ladungová 3.A, Samuel Martiš 3.A, Simona Pánisová 3.A; Výber prác by LiaVin:

          

Výsledky:

Ocenenie získali a na vernisáž do synagógy dňa 27.6.2017 pôjdu:

Samuel Martiš 3.A, Laura Vinter 3.A, Karolína Kršková 1.C, Viktória Filkorová 5.B, Karolína Černušková 9.B a Alžbetka Kadlecová 6.B. Srdečne gratulujeme!

      Fotoalbum tu:     Žiakov pripravovala Mgr. Liana Vinter


 Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 2. stupeň

V piatok 16.6.2017 sa v areáli Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre konala okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa. Našu školu reprezentovali žiaci VI. A triedy v zložení: Ema Ivičová - kapitánka, Ema Reťkovská, Nina Iliziová, Alžbeta Týrová a Boris Gróf. Súťažné disciplíny tvorili: test - vedomosti o ČK, SČK, darcovstve krvi, praktické poskytovanie prvej pomoci na stanovištiach a kardiopulmonálna resuscitácia – každý člen. V kategórii DMZ II sa naši žiaci, spomedzi 12 družstiev, umiestnili na krásnom 2. mieste. GRATULUJEME!!! Žiakov pripravovala Mgr. Martina Minárová.

Viac o tejto akcii napovie fotoalbum... (by MarMin)

          


 ŠACHOVÝ TURNAJ

 Dňa 9. 6. 2017 sa konal školský šachový turnaj pre žiakov 1. až 9. ročníka. Víťazom sa stal Filip Fordos zo VII.B. Nasledujúci deň, 10. 6. 2017, sa Filip zúčastnil šachového turnaja o pohár viceprimátora Nitry a poslanca NR SR Ing. Martina Nemkyho. Tam obsadil 9. miesto. Viac napovie fotoalbum... (by SlaBer)


    MK v atletike ZŠ

V Nových Zámkoch sa dňa 13. júna 2017 konali Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ, našu školu reprezentoval Ivan Pavlovič , okresný víťaz v behu na 60m a 300m. Ivan bol nasadený v prvom rozbehu a svoj rozbeh vyhral, vo finále nedal súperom žiadnu šancu. V behu na 300m si dokonca urobil výrazný osobný rekord 37,82 a opäť potvrdil svoju stúpajúcu formu. Stal sa dvojnásobným Majstrom kraja!  Zároveň si tým potvrdil postup na Majstrovstvá Slovenska , ktoré sa konajú o týždeň v Nových Zámkoch.

Veľká gratulácia k nádhernej repezentácii!!!  Viac vo fotoalbume... (by SilAm)


 Tanečník školy 2017

V piatok 2. júna 2017 sme na ZŠ Topoľovej v Nitre zorganizovali ďalší ročník školskej súťaže Tanečník školy 2017. Žiaci a žiačky súťažili v 2 formách : sólo dance a duo/trio/group dance. V každej z nich súťažili v 2 vekových kategóriách: mladší žiaci boli z 3. ročníka a starší žiaci boli z 4. a 9. ročníka. Spolu sa súťaže zúčastnilo 12 sólo tanečníkov a 15 dvojíc/trojíc alebo skupín. Ich výkony hodnotila 3- členná porota Mgr. Ambrozy, Mgr. Jakubíková, Mgr. Mičíková a ceny odovzdala p. riaditeľka školy Helena Babušíková.

Absolútnym víťazom sa stala Petra Maková 4.B.

Na záver si členovia Tanečného krúžku Topoľníček prevzali diplomy za 3. miesto v súťaži Vo víre tanca 2017. Tešíme sa o rok! Viac napovie fotoalbum... (by ZuVog, JanMič, SilAm)

Výsledky:

sólo – mladší žiaci –       1. miesto získala Nella Čerenková

                                               2. miesto získali Michaela Vicenová a J. Baranovič

                                               3. miesto získala  Laura Vinter

sólo – starší žiaci –          1. miesto získala Dominika Csoková

                                               2. miesto získala Simona Bartová

                                               3. miesto získala Anna Alžbeta Vogelová

duo/trio – mladší žiaci – 1. miesto získali Alexandra  Kováčiková – Anna Hrnčiarová- Nikola Fialová

                                               2. miesto získali Artur Illéš – Adam Novák

                                               3. miesto získali Dominik Ťapušík – Tomáš Matejov

duo – starší žiaci –           1. miesto získali Simona Bartová –Lenka Schelingová

                                               2. miesto získali Petra Maková  – Margaréta Demová

                                               3. miesto získali Anna Alžbeta Vogelová – Emília Reťkovská

     Video tu: 


   Čítajte s nami 2016-2017

Aj tento rok sa naša škola zapojila do čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od novembra 2016 do mája 2017 prebiehal 17. ročník súťaže . Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.C triedy. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov a zaujímavý projekt o slovenských spisovateľoch. Knižnicu navštívili 8 krát, na každú hodinu sa svedomito pripravovali a nakoniec vo svojej kategórii sa z celkového počtu 16 tried umiestnili na 4. mieste. 

Viac o tejto dlhodobej aktivite našich druhákov napovie fotoalbum... (by MarMin)


  MO - ATLETIKA

24.5.2017 sa na štadióne AC Stavbár Nitra konali Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ . Našu školu reprezentovalo 19 žiakov a žiačok v dvoch družstvách. Za družstvo chlapcov  pretekali Ivan Pavlovič, Maxim Sovík, Šimon Petro, Jakub Seko, Jakub Kopček, Filip Fleishhacker, Ondrej Kapustík, Matúš Kapustík, Dominik Chobot. 

Za družstvo dievčat pretekali Ema Buchová, Sandra Minárová, Sofia Lipovská, Barbora Štrbová, Eniko Csokova, Petra Šimurkova, Natália Czakova, Anna Vogelova, Julia Caponni, Nella Čerenkova. 

Výsledky :

1.miesto 60m Ivan Pavlovič 

1.miesto 300m Ivan Pavlovič 

1.miesto 4x60m Pavlovič, Sovík, Petro, Seko 

2.miesto výška Maxim Sovík 

2.miesto guľa 3kg Eniko Csokova 

2.miesto kriket Eniko Csokova 

3.miesto guľa 3kg Sandra Minárová 

7.miesto družstvo chlapcov 

4.miesto družstvo dievčat 

Všetkým ďakujeme, bodovali s maximálnym úsilím. Viac napovie fotoalbum...(by SilAm)


    Medzníky 2.svetovej vojny

Naši deviataci sa v utorok 16.mája 2017 zúčastnili regionálneho kola dejepisnej súťaže "Medzníky 2.svetovej vojny", ktorú pripravil pre žiakov základných škôl Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor v Nitre. Svoje vedomosti v témach 2.svetovej vojny, Slovenskej republiky a Slovenského národného povstania a regionálnych dejín v rokokch 2.svetovej vojny preukázali žiaci z okresu Nitra a Zlaté Moravce. V silnej konkurencii sa podarilo družstvu v zložení Ema Mikulová, Ivan Pavlovič a Natália Zifčáková (9.B) získať 1.miesto a k tomu Putovný pohár predsedu Okresného úradu p.Ing.Karola Borika, ktorý im aj osobne predal cenu. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo v zložení Michal Tóth, Patrik Štrba a Albína Meretická (9.B), ktorí obsadili 2.miesto. Žiakom k ich úspešnej reprezentácii srdečne blahoželáme!!!!! O priebehu súťaže sa môžete presvedčiť aj vo Fotoalbume. (by MirKos)


  Vedomostná súťaž o olympizme

Vynikajúci úspech sa podaril žiakom našej školy Viktórii Kubekovej, Nine Palatickej a Adamovi Chobotovi, ktorí zvíťazili v celoslovenskom kole Vedomostnej súťaže o olympizme v kategórii základných škôl, ktorá sa uskutočnila 9.-10.mája 2017 v Piešťanoch. Šťastena pri našich žiakoch určite stála, pretože do celoslovenského fuinále sa mohlo dostať iba 6 družstiev, no podmienky splnilo viacej ako 20 družstiev a tak na základe žrebovania sa jedným zo 6 vyžrebovaných družstiev stali aj naši žiaci. Svoje vedomosti preukázali nielen v písomnom vedomostnom teste, ale i pri ústnych odpovediach v oblastiach slovenskí olympionici na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016, slovenskí olympijskí medailisti a  olympionici v rokoch 2004 - 2010 a olympijská symbolika. Po súťažnom zápolení nasledovalo spoznávanie kúpeľného mesta Piešťany a večerná beseda s olympijskými víťazmi Erikom Vlčekom, Jurajom Tarrom, Ladislavom Škantárom a Petrom Škantárom. Slávnostné zakončenie a vyhlásenie výsledkov tejto zujímavej súťaže, ktorú pre žiakov základných a stredných škôl organizuje Slovenský olympijský výbor, bolo za prítomnosti viceprezidenta SOV p.Zdenka Kríža. Ako pérebiehala táto súťaž sa môžetepresvedčiť sami vo fotoalbume Stretnutie s olympionikmi. (by MirKos)


 

 VO VÍRE TANCA

Výborný úspech sa podaril našim tanečníkom, ktorí získali dňa 28. 4. 2017 v CVČ Domino, úžasné 3. miesto v regionálnej tanečnej súťaži Vo víre tanca. Srdečne blahoželáme!!! Pozrite si fotoalbum... (by MagJak)

 


SLÁVIK SLOVENSKA 2017

 Dňa 28. 4. 2017 sa konalo školské kolo speváckej súťaže "Slávik Slovenska". Súťaže sa zúčastnilo spolu 24 žiakov, ktorých hodnotila porota v zložení: Mgr. D. Lyžičiarová, Mgr. Ľ. Sedláčková, Mgr. J. Mičíková, Mgr. L. Vinter a Mgr. Ľ. Martišová.

Víťazi v I. ktegórii:

1. miesto - Juraj Muller III.B    

2. miesto - Mária Tomašková II.C, Barbora Ježová II.B      3. miesto - Lukáš Jaroš II.B

Víťazi v II. ktegórii:

1. miesto: Natália Czaková V.B   

2. miesto - Silvia Klenková IV.        3. miesto - Filip Brath IV.A, Anton Hlaváč IV.

Víťazi v III. ktegórii:

1. miesto: Karolína Jaleczová VIII.B     

2. miesto: Sára Trnková VII.A       3. miesto - Janka Arpášová VIII.A, Lucia Kukučková VII.A

     Album tu:

Slávik Slovenska v CVČ Domino priniesol úspech pre nášho žiaka Jurka Mullera z III.B triedy v podobe 2.miesta v 1.kategórii  obvodného kola  speváckej súťaže.

V druhej kategórií nás reprezentovala víťazka školského kola Natália Czaková z V.B a v treťom kole Karolína Mária Jaleczová z VIII.B. Foto by LiaVin

                             


  ENGLISH DRAMA

Dňa 26.4. sa naša 8.A trieda zúčastnila súťaže English Drama s hrou: "Len čísla" .

Žiaci pracovali pod vedením pani učiteliek Liany Vinter a Kataríny Kmeťovej. Podporiť našich súťažiacich boli žiaci 7. B triedy aj s ich triednou pani učiteľkou Máriou Matelovou.
V CVČ Domino získala 8.A trieda  1.miesto.

Súťažiacim blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme. Pozrite si fotoalbum...(by LiaVin & KatKme)

   


   MAJSTROVSTVÁ OKRESU - ORIENTAČNÝ BEH

Dňa 25.4.2017 sa v priestoroch Agrokomplexu konali Majstrovstvá okresu ZŠ v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali dve štvorčlenné družstvá. Družstvo chlapcov v zložení Maxim Sovík, Ivan Pavlovič, Jakub Seko, Jakub Kopček obsadili celkovo 11.miesto. Najúspešnejší z chlapcov bol Maxim Sovík, ktorý v individuálnom hodnotení skončil na 18.mieste. Družstvo dievčat v zložení Sofia Lipovská , Barbora Štrbová, Ema Buchová, Sandra Minárová podalo vynikajúci výkon, vďaka ktorému si zabezpečili postup na krajské kolo z druhého miesta .

Sofia Lipovská sa v tomto ročníku stala majsterkou okresu Nitra. 

Srdečne gratulujeme! Pozrite si fotoalbum... (by SilAm)


  MAJSTROVSTVÁ OKRESU - HÁDZANÁ - žiaci

Dňa 12. 4. 2017 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov základných škôl  a osemročných gymnázií, na ktorých sa tradične zúčastňuje aj naša škola. Naši žiaci v zložení: Patrik Maťo, Ondrej Kapustík, Šimon Petro, Maxim Sovík, Jozej Hunka, Marek Šalát, Marko Kramár, Matúš Čapský, Matej Machata, Róbert Smida a Michal Vrúbel, obsadili 4. miesto. Gratulujeme! Pozrite si fotoalbum...(by KarBli)


Súťaž mladých záchranárov CO

Dňa 20. 4. 2017 sa žiaci II. stupňa - Tamara Mikleová, Ondrej Kapustík. Matej Brňo, David Mako, Peter Funfálek, Ema Buchová a Giulia Caponi zúčastnili okresnej súťaže "Mladý záchranár CO". Súťaž vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  Napriek veľkej snahe sa našim žiakom nepodarilo umiestniť na popredných miestach. Pozrite si fotoalbum...(by KarBli)


 TECHNICKÉ MINIMUM

21.4.2017 sa konala okresná súťaž Technické minimum organizovaná CVČ Nitra. Našu školu reprezentovali za IV.ročník Adrián Hrubý a Michal Tomek zo IV.C a z tretiakov predviedli svoje zručnosti a tvorivosť Vanesa Ladungova a Filip Štefún z III.A. Vanesa  svoju kategóriu vyhrala a na druhom mieste sa umiestnil Filip. Aj Adriánovi sa svojou zručnosťou podarilo získať vo svojej kategórii II.miesto. Všetkým štyrom však k ich kreativite a šikovnosti srdečne blahoželáme. Pozrite si fotoalbum...(by SilAm)


V dňoch 3.-7.apríla 2017 sme sa v rámci vyučovania informatiky zapojili do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Úlohy boli vskutku náročné. Najlepšie sa s nimi dokázali vysporiadať Filip Fordos (7.B), Martin Halaj (6.B) a Ema Buchová (8.B), ktorí sa stali najúspešnejšími riešiteľmi z našej školy. Do súťaže sa zapojili žiaci 4.-8.ročníka a nás teší, že takmer 50 z nich je zároveň úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme!!! (byMirKos)


  FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Traja úspešní riešitelia domáceho kola Fyzikálnej olympiády nás reprezentovali v okresnom kole, ktoré organizovala v tomto školskom roku naša škola. Nezľakli sa náročných úloh, zabojovali a urobili nám radosť pekným umiestnením. V kategórii F sa Giulia Caponi umiestnila na druhom a Alex Baťalík na treťom mieste - obaja z VIII.B triedy. V kategórii E potvrdil svoje kvallity Alexander Godál z IX.B a umiestnil sa na druhom mieste. Gratulujeme! (byMarNov)

Dňa 12. 4. 2017 žiak 9.B triedy, Alexander Godál, reprezentoval našu školu a okres Nitra v  Krajskom kole fyzikálnej olympiády, ktorá prebiehala na Párovskom gymnáziu. V náročnej súťaži, v ktorej si zmeralo sily 40 najlepších riešiteľov z celého Nitrianskeho kraja, sa umiestnil na krásnom 11. mieste a tak sa stal úspešným riešiteľom.

Gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov aj na strednej škole! 


  TAJOMSTVÁ HMYZU - výtvarná súťaž

V školskom kole boli úspešní títo žiaci:

 • Nicolas Bene 1.C  -  1. miesto celoslovenské kolo kategória I.    
 • Karolina Kršková 1.C
 • Filip Štefún 3.A
 • Dávid Škula 1.C
 • Natália Chobotová 1.C
 • Adam Vrábel 1.C
 • Boris Kmetyo 3.A
 • Simona Bódiová 1.C
 • Dominik Chobot 3.A
 • Vivien Szorádová 7.A
 • Alžbeta Kadlecová 6.B
 • Lenka Beníková 3.A
 • Vivien Fraňová 5.A
 • Šimon Šebo 5.A 
 • Ema Upohlavová 6.B

       ​ Foto by LiaVin            Nicolas Bene  1.miesto celoslovenské kolo


   BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 23. 3. 2017 sa uskutočnilo dekanátne /obvodné/ kolo Biblickej olympiády. Žiaci sa usilovne venovali témam zo Starého i z Nového zákona (Kniha Genezis, Kniha sudcov, Kniha proroka Daniela a List sv. Pavla Efezanom). Súťažné družstvo za našu školu tvorili víťazi školského kola:

1. Roman Vicena – VIII.B,  2. Vivien Szóradová – VII.A,  3. Sára Trnková – VII.A, 4. Peter Ruffer – VIII.A.

Výborne nás reprezentovali v dekanátnom kole a  získali 2. miesto! 

Ďakujeme im a srdečne blahoželáme!

Zároveň sa tešíme, že v kategórii stredných škôl sme stretli bývalých žiakov našej školy (pozri foto), ktorí tak pokračujú v tradícii Biblickej olympiády. Pozrite si fotoalbum...(by Sr. Klára & Sr. Gabriela)

             


  "BIBLIA OČAMI DETÍ"

Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci hodín Náboženskej výchovy a v spolupráci s výtvarníčkou pani učiteľkou Lianou Vinter, opäť zapojili do duchovno - výtvarnej súťaže "BIBLIA OČAMI DETÍ". Témy: Kniha Genezis, Kniha sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom. 

Najkrajšie výtvarné práce v dvoch kategóriách postúpili do diecézneho (krajského) kola:  

Tamarka Mikleová (VII.A), Barborka Štrbová (VII.B),  Emka Upohlavová (VI.B), Bibianka Bidelnicová (VI.B) a Miška Bednáriková (V.B). 

Zapojeným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme dobré umiestnenie v krajskom kole!

Sr. Gabriela Krahulcová

Sr. Klára Zbínová                                    

 

Blahoželáme Bibianke Bidelnicovej, žiačke VI.B, ktorá v krajskom (diecéznom) kole získala CENU POROTY

za výtvarnú prácu na tému z Listu sv. Pavla Efezanom. 

Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy! 

              

Sr. Gabriela Krahulcová

Sr. Klára Zbínová


Žiacka okresná súťaž plastikových a papierových modelárov

24.3.2017 sa deti z našej školy zúčastnili v CVČ - Domino siedmeho ročníka verejnej súťažnej prehliadky plastikových a papierových modelov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií okresu Nitra, ktorú vyhlásil modelársky klub Zobor.

V kategórii stavebná architektúra 1.miesto získal Michal Spišiak z III.A so svojou leteckou vilou. 2.miesto obsadil Adrián Hrubý zo IV.C s domom so záhradou.

V kategórii cestné dopravné modely získal Michal Tomek zo IV.C 2.miesto s modelom osobného auta. Z prvého stupňa sa zapojilo celkovo 7detí. Pozrite si fotoalbum...(by SilAm)

M. Spišiak       A. Hrubý        M. Tomek             

Z druhého stupňa sa do súťaže zapojilo 8 žiakov. Súťažili hlavne s plastovými modelmi lietadiel a vojenskou technikou. Ocenenia si priniesli žiaci:

Plastové lietadlá, kateg. D: 1. miesto - Jakub Kopček ( VII.B) 

                            2. miesto - Marek Havalda (VII.B)

Plastové dopravné prostriedky, kateg. D: 2. miesto - Lukáš Taliga (VIII.A)

Papierové modely, kateg.D: 3. miesto - Tomáš Hádek, Marek Havalda ( VII.B)

Plastové lietadlá, kateg.C: 1. miesto - Jerguš Eliáš (V.B)

Plastová vojenská technika , kateg.C: 2. miesto - Jerguš Eliáš (V.B)

T.Hádek,J.Kopček,M.HavaldaL. Taliga J. Eliáš 

Víťazi a všetci účastníci boli odmenení diplomami a rôznymi zaujímavými cenami.

Gratulujeme! Pozrite si celý fotoalbum...(by SilAm & MarNov)


  STORY - prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

21.3.2017  Naše žiačky  Sophia Mondočko, 3.B v kategórii 1A, Sandra Minárová,7.B v kategórii 1B a Rebeka Bartošíková, 9.A v kategórii 1C  sa zúčastnili  súťaže STORY  (prednes poézie a prózy v anglickom jazyku) v CVČ DOMINO.
Rebeka Bartošíková, žiačka 9.A triedy priniesla pod vedením pani učiteľky Mgr. Kmeťovej tretie miesto. Rebeke blahoželáme a všetkým dievčatám ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. Pozrite si fotoalbum...(by ZuVog)


CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Vo februári sa konalo školské kolo chemickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa na našej škole stali Chiara Hrapková z 9.B (1.miesto) a Martin Guniš z 9.B (2.miesto). Obaja postupujú do okresného kola chemickej olympiády, ktoré sa bude konať 23.3 2017 v Jelenci. Srdečne gratulujeme a držíme palce. Fotoalbum (by ZdeSl) tu:


 Geografická olympiáda

okresné kolo 

Viktor Lukács (5.B) - 2.miesto, úspešný riešiteľ

Filip Fordos (7.B) - 2.miesto, úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo

V krajskom kole sa Filip umiestnil na 2. mieste. GRATULUJEME!

Alexander Godál (9.B) - 3.miesto, úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo

 Dejepisná olympiáda

okresné kolo 

Maxim Pavelka (6.B) - 7.miesto, úspešný riešiteľ

Martin Guniš (9.B) - 7.miesto, úspešný riešiteľ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Domáce kolo:

5. ročník: zapojení 5 žiaci

                V.A - úspešní riešitelia: Sofia Ševčíková

                                                      Dan Upohlav

                V.B - úspešný riešiteľ: Patrik Molnár

6. ročník: zapojení 2 žiaci 

                VI.A - úspešný riešiteľ: Marek Laca 

                VI.B - úspešný riešiteľ: Alex Vinter

7. ročník: zapojení 2 žiaci

              VII.A - úspešná riešiteľka: Tamara Mikleová

              VII.B - úspešný riešiteľ: Adam Chobot

8. ročník: zapojení 3 žiaci

               VIII.A - úspešná riešiteľka: Hana Rothmeierová

               VIII.B - úspešní riešitelia: Guilia Caponi

                                                            Karolína Jaleczová

Okresné kolo MO:        Sofia Ševčíková V.A - 4. miesto      Gratulujeme!


KOMENSKÝ A MY - výtvarná súťaž

V školskom kole boli úspešní títo žiaci:

 • Karolína Kršková 1.C
 • Martin Deglovič 1.C
 • Rebeka Marková 1.C
 • Dávid Škula 1.C
 • Júlia Kentošová 2.C
 • Martin Tomek 2.C
 • Barbora Seková 3.Av celoslovenskom kole 3. miesto v II. kat.
 • Dominik Chobot 3.A
 • Michal Mlynárik4.C
 • Filip Brath 4.B
 • Sebastián Horváth 4.B
 • Laura Vinter 3.A - v celoslovenskom kole 3. miesto v II. kat.
 • Adam Vilina 3.C
 • Denisa Hunková 7.A
 • Ema Upohlavová 6.B - v celoslovenskom kole 3. miesto v III. kat.
 • Nina Šumichrastová 5.A - v celoslovenskom kole 3. miesto v III. kat.

 Foto a výber prác by LiaVin   Víťazky celoslovenského kola:


VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž

Tak ako každý rok, tak aj tento sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Kultúrnym strediskom Večierka Šaľa a CVČ Zlaté Moravce. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) vyhlásila tento rok už XXXII. ročník tejto súťaže. Z mnohých prác boli v školskom kole úspešní títo žiaci:

2. kategória (1. - 4. ročník)

 • Dominik Hlaváček  1.C
 • Matej Dojčan  1.C
 • Simonka Čerešňová  1.C
 • Ema Veverková 2.A
 • Sofia Kováčová  2.A
 • Šimon Uram 3.A
 • Nella Furková 4.A
 • Alexandra Kopčeková 4.A
 • Tomáš Tóth 4.C
 • Adrian Hrubý  4.C
 • Miška Némethová 3.A
 • Boris Kmeťo 3.A
 • Tamara Baráthová 3.A
 • Viktória Gyonorová 4.A
 • Jakub Toman 4.C

     

   3. kategória (5. - 9. ročník)

 • Nina Šumichrastová 5.A
 • Tamara Kuricová 5.A
 • Patrik Kmeť 5.B
 • Filkorová Viktória 5.B
 • Simona Bartová 6.A
 • Martin Halaj 6.B
 • Alex Vinter 6.B
 • Martina Szoradová 6.B
 • Alžbeta Kadlecová 6.B
 • Tamara  Mikleová 7.A

   Foto a výber prác by LiaVin                              Tamarka Kuricová V.A

V piatok 10.3.2017 sa konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" v priestoroch KOS v Nitre. Celkom 5 prác postupuje do celoslovenského kola 32. ročníka tejto výtvarnej súťaže. Medzi vybraných 5 prác z okresu Nitra sa dostala i práca našej žiačky Tamarky Kuricovej z 5.A triedy. Gratulujeme k postupu a držíme palce v celoslovenskom kole. V priestoroch KOS si môžete pozrieť výstavu prác, kde sa nachádzajú aj práce našich žiakov.

 


 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

                    Dňa 8.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

   Umiestnenie v umeleckom prednese poézie a prózy -  I. kategória, žiaci 2. – 4.ročníka:

          Próza:                                                           Poézia:                                                                              

1. miesto: S. Klenková  (IV.A)                                1. miesto:  F. Mucha (III.A)

2. miesto:  N. Furková   (IV.A)                                                     2. miesto:  M. Tomašková (II.C)

3. miesto:  Z. Dreveňáková (III.C)                                               3. miesto:  J. Fábryová (IV.A)

                 N. Fialová (III.B)                                                                         T. Barátová (III.A)

           Dňa 6.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

   Umiestnenie v umeleckom prednese poézie a prózy -  II. kategória, žiaci 5. – 6.ročníka:

          Próza:                                                           Poézia:                                                                           

1. miesto: Šimon Šebo  (V.A)                  1. miesto:  Veronika Štefúnová (VI.A)

2. miesto:  Petra Šimurková   (V.A)                      2. miesto:  Lucia Pavlisová (V. B)

3. miesto:  Laura Konyová (V. B)                           3. miesto:  Natália Czáková (V. B)

 

   Umiestnenie v umeleckom prednese poézie a prózy -  III. kategória, žiaci 7. – 9.ročníka:

          Próza:                                                           Poézia:            

1. miesto: Hana Rothmeierová  (VIII.A)            1. miesto:  Rebeka Bartošíková (IX.A)

2. miesto:  Barbora Štrbová   (VII.B)                           2. miesto:  Petra Prokopenská (IX. A)

3. miesto:  Sandra Minárová (VII. B)                            3. miesto:  Albína Meretická (IX. B)

Blahoželáme!

Žiakom, ktorí sa umiestnili na 1. miestach držíme palce v obvodnom kole.

Fotoalbum tu:

Dňa 15. 3. 2017 sa konalo v KOS Nitra obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín.

Náš žiak, Filip Mucha III.A, sa umiestnil v II. kategórii - poézia - na peknom 2. mieste. GRATULUJEME! Fotoalbum tu:

 


    VŠETKOVEDKO

Koncom januára 2017 sa žiaci dozvedeli výsledky 8. ročníka celoslovenskej súťaže Všetkovedko, do ktorej sa zapojili 1. 12. 2016. Na našej škole sa tejto súťaže zúčastnilo 15 žiakov. Z toho 6 druhákov, 4 tretiaci, 3 štvrtáci a 2 piataci.

Titul Všetkovedko školy získal Michal Spišiak a Filip Štefún, obaja sú z III.A. V rámci Slovenska sa obaja umiesnili na 21. mieste z celkového počtu 17 500 žiakov.

Titul Všetkovedko získala Michaela Némethová z III.A a Šimon Šebo z V.A.

Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Všetkým žiakom gratulujeme! Pozrite si fotoalbum:

                       

                                     


     PIKOFYZ

V tomto školskom roku si zmerali sily so žiakmi z celého Slovenska dvaja naši siedmaci v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži Pikofyz. V zimnej sérii, ktorá mala tri kolá súťažných úloh, sa umiestnil Adam Chobot na 3. mieste a Laura Kiková na 7. mieste. Obaja sú žiaci zo VII.B triedy. Gratulujeme!  

                                                      


 

PYTAGORIÁDA

3., 4., 5. ročník súťažil 7. decembra 2016

6., 7., 8. ročník súťažil 8. decembra 2016

3. roč.: úspešní riešitelia: Zuzana Dreveňáková – 21 bodov

                                           Kevin Kováč – 20 bodov

                                           Adam Fabiš  – 20 bodov 

4.roč.: úspešní riešitelia: Jana Fábryová – 21 bodov

                                        Tomáš Červeňanský – 20 bodov

                                        Dominik Ferenec – 19 bodov 

5. roč.: zúčastnených -    žiakov, nikto nebol úspešný;

6. ročník: zúčastnených – 13 žiakov (7 zo VI.A, 6 zo VI.B)

                 úspešní riešitelia – Miloš Čohán, VI.B – 19 bodov

                                               Martin Halaj, VI.B – 14 bodov

                                               Barborka Bujková, VI.A – 12 bodov

7. roč.: zúčastnených -   17 žiakov (9 zo VII.A, 8 zo VII.B),  nikto nebol úspešný;

8. roč.: zúčastnených -   14 žiakov (8 zo VIII.A, 6 zo VIII.B),  nikto nebol úspešný; 

Dňa 14. marca 2017 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Gratulujeme úspešným žiakom:

1. miesto v kategórii P3 obsadil Adam Fabiš s počtom 21 bodov.

3. miesto v kategórii P3 obsadila Zuzana Dreveňáková s počtom 20 bodov.


ŠALIANSKY MAŤKO

Školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 30.11.2016. Umiestnenie v I. kategórii:

1.miesto: Juraj Mūller z III.B

2.miesto: Dominik Ťapušík z III.B

3.miesto: Natália Chromčová z III.C

Srdečne blahoželáme a víťazovi držíme palce v okresnom kole tejto súťaže!


TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

V novembri prebehlo  školské kolo Technickej olympiády.

Sily si zmerali žiaci 7. ročníka v kategorii B a žiaci 9. ročníka v kategorii A.

Víťazi oboch kôl postupujú do okresného kola, ktoré bude 1. 12. 2016 na SOŠ na Nábreží mládeže.

Držíme palce!

Kat. A - 1. m.: Denis KOŠŤÁL - IX.B                                                      Kat. B - 1. m.: Jakub KOPČEK - VII.B                  2. m.: Maxim Fraňo - IX.A.                                                                       2. m.: Tamara Mikleová - VII.A                    3. m.: Nikolas Beďač - IX.B                                                                   3. m.: Filip Rumanovský - VII.A

Dňa 1. decembra 2016 prebehol na SOŠ stavebnej už 7. ročník okresného kola technickej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci a všetci boli úspešní.

Denis Košťál z 9.B a Maxim Fraňo z 9. A súťažili v kategorii "A" a umiestnili sa na 3. mieste.

3. miesto v kategorii "B" nám vybojoval aj žiak 7.B triedy, Jakub Kopček. Gratulujeme!  

Foto pozri tu:   https://zstopolovanr.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/703


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

V kategórii 1A 5. - 7. ročník sa umiestnili: 1. miesto Viktória Kubeková, VII.B

2. miesto Ema Ivičová , VI.A

3. miesto Filip Králik, VI.B     a   Jakub Seko, VII.B

V kategórii 1B  8. - 9. ročník sa umiestnili: 1. miesto Jana Arpášová , VIII.A

2. miesto Alexander  Godál, IX.B

3. miesto Michal Tóth , VIII.A   a   Rebeka Ťapušíková IX.A

Všetkým deťom ďakujeme za účasť a veríme, že spolu s nami prežili krásny deň.

Oceneným deťom  samozrejme blahoželáme.

V januári 2017 sa naše dve žiačky zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku.

Viktória Kubeková skončila na 16.mieste v kategórii I/A

a Jana Arpášová skončila na 14.mieste v kategórii I/B.

Obe boli úspešné a zároveň im touto cestou blahoželáme. Ďakujeme pani učiteľke Kmeťovej a Borošovej za intenzívnu prípravu k olympiáde anglického jazyku.


ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

ATLETIKA

"Zo školských lavíc do atletickej haly Elán" - 23. séria atletickeho podujatia - december

Súťaž je organizovaná pre žiakov ZŠ a gymnázií s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenského  atletického  zväzu, Športovej  haly Mladosť  a realizáciou Slovenského  atletického  zväzu  a FTVŠ UK . Zastúpenie bolo z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 5 žiakov: 

Patrik Muller - 6.m 60m´, 7. m 300m 

Jakub Seko - 13.m  60m 

Nella Čerenková -  1m. 60m 

Barbora Seková - 2.m 60 m 

mix štafeta  4 x 200m Jakub Kopček , Jakub Seko (ZŠ Topoľová ), Nella Dudášova, Marietta Miklová (Gymgol NR) 2. miesto 


"Večerný beh Nitrou" - Študentské dni nitrianskych univerzít - november

3. miesto Linda Chobotová, I. roč.

2. miesto Nella Čerenková, II. roč.

3. miesto Matúš Kapustík, III. roč.

3. miesto Jakub Seko, VII. roč.


"Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu" - Nitra, park Sihoť - október

Barbora Štrbová (VII.B) obsadila 2. miesto


"Hľadáme nových olympionikov" - celoslovenské kolo - Dubnica nad Váhom - september

Víťazi krajského kola súťažili v štafete na 4x 60m v zložení Jakub Kopček VII.B, Jakub Seko VII.B, Patrik Muller VII.B a Ondrej Kapustík VII.A. Obsadili 4. miesto v osobnom rekorde 34,76s.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
  Topoľová 8, 949 01 Nitra
 • 037/6410030-5

Fotogaléria