Navigácia

Žiacky parlament

Zloženie a aktivity ŽP

Zloženie Žiackeho parlamentu 
 

Predseda: Jozef Hunka
Podpredseda: Martin Guniš, pôsobiaci aj vo funkcii hovorcu ŽP
Nástenkárka: Tamara Mikleová

Žiacky parlament pracuje pod dohľadom p.uč.Mgr. Márie Lukácsovej a p.uč.Mgr. Moniky Budayovej

28.9.2016 bolo prvé zasadnutie Žiackeho parlamentu v tomto školskom roku. Žiacky parlament funguje ako priestor, kde zástupcovia jednotlivých tried prerokovávajú pripomienky spolužiakov s pedagógmi. Vedením Žiackeho parlamentu v šk.r. 2016/2017 sú poverené za pedagógov Mgr.Mária Lukácsová a Mgr.Monika Budayová. Na ustanovujúcom zasadnutí bol za predsedu Žiackeho parlamentu zvolený Jozef Hunka (9.A). Podpredsedom vo funkcii hovorcu parlamentu bol zvolený Martin Guniš (9.B). Nástenkárkami sú Tamara Mikleová (7.A) a Ema Ivičová (6.A). Zberovým referentom je Peter Ruffer (8.A). 

  

Žiacky parlament každoročne pripravuje pre Vás množstvo aktivít a jedna z nich sa uskutoční už v októbri. Volá sa Októbrové knihobranie. Ak máte doma vo svojej knižnici knihy, ktoré ste prečítali a chcete urobiť radosť aj iným deťom,.prineste ich do školy! Knihy vhodné pre detského čitateľa budú zaradené do školskej knižnice aj s menom darcu a môžu si ich následne prečítať všetky deti našej školy.

Tesne pre Vianocami, 21.12.2016, sa naša škola opäť zahalila do vianočnej nálady. Ako každý rok, tak aj tento, sa naši žiaci usilovne zapojili do súťaže o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Štvorčlenná komisia zložená zo zástupcov Žiackeho parlamentu hodnotila jednotlivé triedy. Nemali veru ľahkú úlohu. Najmä žiaci z nižších ročníkov si v triedach urobili utešené zimné zátišia, dokonca v jednej triede aj snežilo....

Zvíťazili tieto triedy: pre ročníky 1. - 4. II.C, pre ročníky 5. - 9.  VI.B

Víťazom srdečne blahoželáme a sľúbená odmena na nich čaká v novom roku.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria