Navigácia

Žiacky parlament

Zloženie ŽP

Na našej škole už niekoľko rokov usilovne pracuje Žiacky parlament. Zástupcovia žiakov v parlamente veľmi aktívne spolupracujú s vedením školy, vyučujúcimi a neraz ich prostredníctvom sú prednesené pripomienky, ktoré zlepšujú vyučovacie podmienky.

Pre školský rok sa vždy volí nový Žiacky parlament  a pre nasledujúci školský rok 2018/2019 budú žiaci pracovať pod vedením týchto zástupcov, ktorí budú pracovať vo funkcii:

Predseda Žiackeho parlamentu    Ema Ivičová

Podpredseda, hovorca             David Mako

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria