Navigácia

Žiacky parlament

Zloženie ŽP

Na našej škole už niekoľko rokov usilovne pracuje Žiacky parlament. Zástupcovia žiakov v parlamente veľmi aktívne spolupracujú s vedením školy, vyučujúcimi a neraz ich prostredníctvom sú prednesené pripomienky, ktoré zlepšujú vyučovacie podmienky.

Pre školský rok sa vždy volí nový Žiacky parlament zo žiakov 5. - 9. ročníka a pre nasledujúci školský rok 2017/2018 si žiaci zvolili týchto zástupcov, ktorí budú pracovať vo funkcii:

Predseda Žiackeho parlamentu   Tamara Mikleová

Podpredseda, hovorca                 Alex Vinter

Nástenkár                                  Tamara Kuricová

Zberový referent                        Filip Brath

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria