Navigácia

Informácia o voľnom pracovom mieste:

a)názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Topoľová 8, 949 01 Nitra

email: zakladnaskolatopolova@gmail.com

tel. kontakt: 037/641 0031

b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov:

samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

c) kvalifikačné predpoklady:

VŠ 2.stupňa

d) zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť do zamestnania, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní, so súhlas so spracovaním osobných údajov

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do 15.6.2017.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria