Navigácia

Novinky

 • Máš doma knihy, ktoré si prečítal? Chceš potešiť druhých? Prines ich do školskej knižnice!

  Kedy: od 23. októbra do 27. októbra 2017                 

  počas prestávok po 2. a 3. vyučovacej hodine

  Kde: v školskej knižnici

  Komu: p.uč. Budayovej, alebo zástupcovi triedy v Žiackom parlamente

  Knihy budú zaradené do knižného fondu školy s menom darcu.

  Veríme, že táto akcia bude úspešná a „úroda“ kníh bohatá...

   

 • Milí žiaci, aktualizovali sme informácie o testovaní T5.

  Nezabudnite si pozrieť na našom webe, čo má nové pre Vás p.uč.Mária Lukácsová, vaša výchovná poradkyňa - informácie sa budú aktualizovať priebežne.

 • V piatok 13. októbra 2017 naša škola mala vzácnu návštevuPoslanec Národnej rady SR  Mgr. Branislav Gröhling, člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navštívil našu základnú školu.

  Počas dvoch hodín diskutoval nielen s vedením školy a pedagógmi, ale našiel si čas aj na zástupcov Žiackeho parlamentu, ktorý na našej škole aktívne pôsobí. (by MonBud)

     

   

 • Dna 5.10.2017 sa v malebnej dedinke Krušovce  konali Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu žiačok. Naše okresné víťazné družstvo ( Sofia Lipovská,Barbora Štrbová, sa umiestnilo na krasnom4. mieste. Gratulujeme!

 •  

  Pre žiakov škola pripravuje v termíne 21. 1.–26.1.2018 lyžiarsky a snowbordový výcvik.

  Miestom konania výcviku je Hotel Belez, Beňovolehotská 2508, Dolný Kubín www.belez.sk a SKI Kubínska Hoľa, www.kubinska.sk

  Cena výcviku je 170 €  (v cene je zahrnuté ubytovanie, strava 3x denne, pitný režim, skipas, doprava, poistenie), úhrada je možná aj formou 150 € štátny príspevok a doplatok na žiaka 20 €. Žiak, ktorý už dostal štátny príspevok si hradí plnú sumu 170 €.

  Ďalšie informácie budú poskytnuté na stretnutí rodičov 10.10.2017 o 16:30.

 • 28. 9. 2017

  Dňa 28. 9. 2017 sa naši žiaci I. A, B, C a II.A, B, C,  zúčastnili V mestskej hale v Nitre  úžasného výchovného koncertu pod názvom Integráčik. Deti sa oboznámili s projektom Adoptuj kravičku. Výbornú atmosféru vytvorili M. Čírová a samozrejme nechýbal ani M. Jaroš. Vystúpenie bolo poučné a zábavné. Deti na parkete  pretancovali celé vystúpenie M. Jaroša. S úsmevom na tvári a so skvelou náladou sa vrátili späť do školy.

 • 27. 9. 2017

  Dňa 27.9.2017 sa v v parku na Sihoti konali školské majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Družstvu žiačok  (Barbora Štrbová, Sofia Lipovská , Ema Buchová) sa podarilo obsadiť 1. miesto a zároveň si vybojovali postup na krajské kolo. 

  GRATULUJEME!

 • Deviataci sa v rámci vyučovania dejepisu zoznamujú s rôznymi totalitnými systémami a aby aj na vlastnej koži pocítili, aké je to byť "vyvolený",či "nežiadúci", ako ľahko sa môžeme dat strhnúť propagandou, ale aj ako proti tomtu všetkému odolávať. V utorok 26.septembra 2017 mali žiaci 9.A možnosť absolvovať workshop, ktorý im priblížilo OZ Post bellum. Okrem zoznámenia sa s činnosťou Post bellum sa žiaci zážitkovou formou oboznámili i s procesom kolektivizácie na Slovensku, životom v demokratickej a totalitnej spoločnosti pod vedením Mgr.Sandry Polovkovej, riaditeľky Post bellum na Slovensku a lektorov Dr.Dáši Kúdelovej-Kopčanskej, Ivovi Dobrovodskom, Eve Pevnej a Michalovi Petrovskom. Viacej o priebehu workshopu sa dozviete aj z Fotoalbumu. (by MirKos)

 • Teší nás informácia OÚ Nitra, ktorý našu základnú školu Topoľová v športových súťažiach žiakov ZŠ za uplynulý šk. rok, zaradil v okrese Nitra na krásne 2. miesto, s celkovým počtom 114 bodov. V rámci kraja sme na umiestnili na 27. mieste. Za tento úspech vďačíme najmä, teraz už nášmu bývalému žiakovi, Ivanovi Pavlovičovi. Reprezentoval našu základnú školu v behu na 300m, kde obsadil 3. miesto a v behu na 60m obsadil 8. miesto... Atletika sa stáva čoraz viac obľúbenejším športom u detí už od útleho veku... to nás veľmi teší a my sa budeme naďalej snažiť týchto žiakov podporovať a trénovať napríklad aj v rámci atletického krúžku.  

 • 13. septembra 2017 zverejnil INEKO rebríček najlepších škôl na Slovensku.

  Nás potešilo, že v rámci okresu Nitramesta Nitra sme spomedzi základných škôl obsadili 1.miesto a v Nitrianskom kraji sme sa umiestnili na výbornom na 10. mieste.

 • 14. 9. 2017

  Do galérie Legiovlak v Nitre boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka je aj vo Fotoalbume.  

 • Na hodinách informatiky sa zapájame aj do rôznych súťaží. Niekedy nám šťastie prajem a sme úspešní, niekedy to proste vyskúšame, ako sa nám zadarí. O to väčšie prekvapenie a potešenie zároveň sme zažili, keď sme na titulnej webovej stránke Medzinárodného umeleckého centra pre deti a mládež vo Fínsku http://artcentre.fi/etusivu našli súťažný príspevok nášho žiaka. Viktor Lukács je tým šťastlivcom, ktorému sa podaril tento "husársky kúsok". Veď sa nestáva predsa každý deň, aby sa vaše dielo ocitlo na titulke tak prestížnej webovej stránky. Srdečne Viktorovi blahoželáme! Výsledky súťaže ešte nie sú známe, no už teraz sme na nášho žiaka hrdí, že šíri dobre meno našej školy.

 • 28. 6. 2017

  Tí najlepší z najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry boli dnes v Obradnej sieni Mestského úradu slávnostne ocenení primátorom Nitry p.Jozefom Dvončom. Nás teší, že medzi nimi nechýbali ani žiaci našej školy, ktorí získali mimoriadne úspechy v celoslovenských i medzinárodných kolách vedomostných, športových a kultúrnych súťaží.

 • Ani horúce počasie neodradilo žiakov 9.ročníka od "prevzatia" netradičnej výhry. Ivan Pavlovič, Natália Zifčáková a Ema Mikulová sa v máji 2017 stali prvými regionálnymi víťazmi historickej súťaže "Medzníky 2.svetovej vojny", ktorú pre žiakov ZŠ pripravil SZPB, oblastný výbor v Nitre. Ich výhra bola vskutku netradičná - a tým bola možnosť absolvovať prehliadku Nitry a spoznať jej dejiny v čas 2.svetovej vojny. Žiaci pod odborným sprievodom PhDr.Mateja Šišku, PhD. absolvovali prehliadku Synagógy, Pamiatkovej zóny, výstup na vežu Hradnej katedrály, ale navštívili i Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi. Momentky z tejto netradičnej výhry si môžete prezrieť vo Fotoalbume.

 • V stredu 21.júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových súťaží a podstupových olympiád. Za prítomnosti Mgr.Vandy Jóriovej, metodičky odboru školstva Okresného úradu v Nitre a predsedkýň hodnotiacich komisií jednotlivých súťaží boli ocenení aj žiaci našej školy - Alex baťalík, Denis Košťál, Jakub Kopček, Viktor Lukács, Filip Fordos, Alexander Godál, Fabiš Adam, Dreveňáková Zuzana, Müller Juraj a Giulia Caponi. Srdečne im ešte raz blahoželáme a ďakujeme za úpsešnú reprezentáciu.

 • TAJOMSTVÁ HMYZU - výtvarná súťaž

  Nicolas Bene 1.C  -  1. miesto celoslovenské kolo v kategórii I.  

  KOMENSKÝ A MY - výtvarná súťaž

 • 20. 6. 2017

  20.6.2017 sa v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá Slovenska v atletike ZŠ. Víťaz kraja Ivan Pavlovič, žiak IX.B triedy, sa vo finále behu na 60 m umiestnil na 8.mieste,  na 300 m si vybojoval 3.miesto. Školský rok atleticky otvorili chlapci v Banskej Bystrici tiež v celoslovenskom finále  súťaže Hľadáme nových olympionikov 4.miestom v štafete (Seko, Kopcek Muller, Kapustík), Barbora Štrbová sa stala vicemajsterkou okresu v cezpoľnom behu, Sofia Lipovská majsterkou okresu v orientačnom behu a tiež členkou postupujúceho družstva (Strbova, Buchová, Minárová , Lipovská), Beh večernou Nitrou bol pre nás úspešný, veľa našich športovcov stálo na stupňoch víťazov. Úspechy pokračovali aj na MO, Maxim Sovík vicemajstrom okresu v skoku do výšky, víťazná štafeta (Seko, Pavlovič, Petro, Sovík),vicemajsterkou okresu vo vrhu guľou a kriketovou loptičkou Eniko Csoková, tretia Sandra Minárová vo vrhu guľou. Ivan Pavlovič dvojnásobný víťaz okresu a kraja dosiahol na stupne na najvyššom celoslovenskom podujatí a krásnym 3.miestom zavŕšil náš atletický rok. Vďaka za reprezentáciu! (by SilAm)

 • V dňoch 12.-15.júna 2017 sa žiaci Alexander Godál a Martin Guniš zúčastnili návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu na pozvanie europoslankyne p. Mgr. Jany Žitňanskej. Žiakov doprevádzala p.zástupkyňa Mgr.Alena Dingová.

  Počas návštevy si žiaci prehliadli Château du Haut-Koenigsbourg (http://www.haut-koenigsbourg.fr/en/), Montagne des Signes s voľne žijúcimi opicami (https://www.montagnedessinges.com/en/). Množstvo dojmov v nás zanechala návšteva Európskeho parlamentu, kde sme sa zúčastnili brífingu so slovenským europoslancom Branislavom Škripekom. Zážitkom bola aj možnosť sledovať prácu europoslanov priamo v rokovacej sále. V ďalšej časti sme mali možnosť pozrieť si historické centrum Štrasburgu a katedrálu (http://www.strasbourg.info/cathedral/). Návštevu sme ukončili plavbou loďou okolo historického centra a sídla európskych inštitúcií.

 • 16. 6. 2017

  V piatok 16.6.2017 sa v areáli Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre konala okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa. Našu školu reprezentovali žiaci VI. A triedy v zložení: Ema Ivičová - kapitánka, Ema Reťkovská, Nina Iliziová, Alžbeta Týrová a Boris Gróf. Súťažné disciplíny tvorili: test - vedomosti o ČK, SČK, darcovstve krvi, praktické poskytovanie prvej pomoci na stanovištiach a kardiopulmonálna resuscitácia – každý člen. V kategórii DMZ II sa naši žiaci, spomedzi 12 družstiev, umiestnili na krásnom 2. mieste. GRATULUJEME!!!

Počet návštev: 2038196

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
  Topoľová 8, 949 01 Nitra
 • 037/6410030-5

Fotogaléria